2017. január 10., kedd

Tudat-ugrás 2017. Január eleje - Üzenetek


Felhívás január 13-a péntekre. Az alábbi üzenetek egymástól függetlenül az emberiség tudati ugrását jelenleg segítő Isten-i erőt taglalják./Milly

MAGOK, MAGYAROK
  a MOST születő ISTEN-i KIRÁLYSÁGUNKÉRT

Ma reggel, külön - külön, Czeke Andrással egy időben, egymástól függetlenül kaptuk a hírt, hogy megindult az ERŐ - tér átfordítása. Ezért egyesíteni kell szentséges erőinket. Az égi seregek teszik a dolgukat, mi pedig a pozitív energiáinkkal segítsünk a rezgés emelkedésében és készüljünk föl alázatos szívvel, a VILÁG-VILÁGOSSÁGÁNAK ÉRKEZÉSÉRE . Ő,  akit befogadunk, hiszenbennünk, velünk és általunk születik meg, mert így akartuk és így van. /Szelei Magdolna
Nimród korona -Bagdad-Irak


Íme a kérés:

Áldott Magok Magyarok, - szépséges Nemzete NAP-ba öltözött Babba Máriának, hős fiai lányai Jézus Úrnak !

Mind, akik szerelmetes szerelemben járnak, - rügyfakasztói Szent-, Angyali NIMRÓD KORONÁNKNAK !


Áldott Mi Mindannyian!

Újévben, Vízkereszt és Gyertyaszentelő-Boldogasszony közepén, 

13-án Péntek este 9 órakor 

„Magyar Nemzetemet, hűséges Népemet

térdeplő I M Á R A szólítom.”

Ki-ki, épp, ahol van, TÉRDEPELJEN le, és szívét megnyitva
 imádkozzon a Mindenek Teremtő Urához, aki bennünk ÉL, JÓ, és VAN, aki az EGY 

Imádkozzunk együtt  teljes szerelmetes HIT-tel   a Kárpátok ölelésében,
 a MOST születő ISTEN-i KIRÁLYSÁGUNKÉRT. Jézus Úr -Esse – Újra ELJÖVETELÉÉRT!

EGY, - egyből KETTŐ, a „kettő”meg „egy” az HÁROM, a „három” EGY !

Úgy legyen, - mert ÚGY VAN !A Mén ( Nimród-Ménrót Unokái )

Az üzenetet fogadta és továbbította Szelei Magdi és Czeke András 2017.01.09. reggel

(Nagyon nagy öröm, hogy az alábbi  1/11 üzenet, ami a tudat-ugrásról tájékoztat, egybe esik az imára felszólításunk energetikai rendszerével hajrá TEREMTSÜNK EGYÜTT!/Szelei Magdi)
Mihály Arkangyal Gyöngyszemei 

Dicsőség 1/11 

Forrás: Who Needs Light 2017-01-01. 

Ford.: Láng Péter 


A BÉKE, JÓLÉT ÉS A SZABADSÁG 
VALÓBAN A TIÉTEK 

2017-01-01 

Mihály Arkangyal-Kijev-Ukrajna


Boldog, Dicsőséges Új Évet, Föld Családja! 
Itt Mihály Arkangyal üzen.

Amikor együtt dolgoztok őszinte együttműködésben, együttesen és külön-külön is Felemelkedtek. Amikor a háború foglal le benneteket, amely magába foglalja az alacsony rezonanciájú vitát és egyéb dolgokat, személyesen belemész egy csökkenő spirálba, és lassítod a haladást az Isteni Fénynek a Földön való helyreállítása felé, beleértve a Szabadság Alapok globális kibocsátásának menetét. Akár tudatában vagy ennek, akár nem, nincs jelentősége. A választásod a meghatározó, hogy szeretetben élsz vagy nem.


Amint ezt már nyilvánvalóvá tette az Isteni Felemelkedés Földi Csapata, a Mennyei Társaság olyan megbízható hírvivők által, mint Patricia Cota-Robles (amint alábbi Újévi Üdvözletéből látható) és mások, ennek a különleges évnek a kezdetén, bejelentettük és elhozzuk a Szeretet Fény ajándékait Istentől.


Én, Mihály Arkangyal egy örömteli megbízást kaptam Istentől, hogy elhozzak nektek – összhangban az Atya/Anya Istennel és a Mennyei Társasággal – egy inspiráló és fénnyel teli üzenetet 2017. első tizenegy napján, hogy segítsem Ébredéseteket és Felemelkedéseteket.  Természetesen az Isten Terve a Föld számára ebben az időben az, hogy a globális Ébredést biztosítsa számos eseményen át, beleértve a Szabadság és Jóléti Programokat, a valuták átváltását (megj.: nemesfém fedezetűre) és az ideiglenes NESARA kormányok létrejöttét. 


A szerető erőfeszítések minden apró mozzanata, a Tudatosság ébredésének minden pillanata, minden érzékelhető választás az akaratod feladása, Isten akaratáért tekintetében, felhalmozódó és öröklétű. Emelkedhetsz vagy visszaeshetsz minden egyes döntéssel, amit meghozol. Minden esetben, minden helyzetben visszavetheti mások eredményeit, a közös álmunkat, "A szabadság mindenki számára az Új Aranykorban" -t.

 Az Isteni Igazság soha nem kisebbít, szid, dorgál vagy megaláz, az Isteni Igazság megteremti a Világosságot.

Mihály Arkangyal vagyok, aki a Fényben áll veled, vagy érted – ahogy választasz.


(Christine Burk által csatornázva, 2017-01-01-jén.)TEREMTSÜNK EGYÜTT 
EGY ÚJ PARADIGMÁT 
2017-BEN

(Patricia Cota-Roblestől www.eraofpeace.org)


2017. január 1. = 1-1-1, 2017. január 11-ig: =1-11-1 vagy 11:11


Amint 2017-be érkeztünk, az Ébredő Emberiség és a Mennyei Társaság megnyitotta a terepét egy paradigmaváltásnak, amely lehetővé teszi az Emberiség tömegeinek, hogy meghaladják a negativitást,
 amely a felszínre taszította a tisztítást olyan sokkoló és tumultuózus események során, amelyek 2016-ban történtek. Tudom, az túl szép lehet ahhoz, hogy igaz legyen, de ez csak azért van, mert elfelejtettük annak Igazságát, hogy kik vagyunk, és miért vagyunk a Földön ebben a kedvező időben. Kérlek, olvassátok ezt a teljes hírlevelet nyitott szívvel és elmével és kérjétek az Én Vagyok Jelenléteteket, hogy feltárja számodra a te életbevágóan fontos részedet a 2017-re vonatkozó Isteni Terv ezen részében. Hatalmad van azon túl is, amiről tudsz, és az idő, hogy kifejezd Isteni Potenciálodat, MOST VAN!


Amikor hibát követünk el azzal, hogy csak a külső látszat alapján ítéljük meg a dolgokat, úgy tűnik döntő jelentőségű, néha meg éppen reménytelen, de semmi nem állhat messzebb az Igazságtól. A Fény Lényei a Világos Igazság Birodalmaiban dolgoznak szívósan, hogy segítsenek mindnyájunknak emlékezni arra, hogy multidimenzionális Lények vagyunk, akik a Tudatosság különböző szintjein funkcionálunk egyidejűleg. 

Azt akarják, hogy TUDJUK, hogy a fizikai sík, a Föld, amit mi olyan reálisnak gondolunk, a legkevésbé reális az összes a dimenzióhoz képest, amiben időzünk, és ez a fizikai sík a legutolsó dimenzió, hogy tükrözze a változásokat, amelyet az Ébredő Emberiség az Isteni Győzedelmlességgel közösen teremt az Okozatok Birodalmában, ahol minden kezdődik.


Az Új Föld az Okozatok Birodalmában 2012. december 21-22-én született. 2016-ban elértük az energia, a rezgések és a tudatosság kritikus tömegét, amely lehetővé tette, hogy az Isteni Tökéletesség Első Oksága portálját a teljes szélességére kitárjuk. Ez most azt jelenti, hogy a tökéletesség rendszerei az Új Föld számára, akadálytalanul áramolnak be ennek a bolygónak a mentális és érzelmi rétegeibe. Ezek a rendszerek rezonálnak az Isteni Szeretetnek, az Egységnek, Minden Élet Tiszteletének, az Örök Békének és az Isteni Végtelen Bőség Transzfigurációjának 5. Dimenziós Kristály frekvenciáival. De annak érdekében, hogy ezek a rendszerek érzékelhetően megjelenjenek mindennapi életünkben, neked, nekem és az Emberiség többi részének segítségül kell hívni az Isteni Fényt, hogy átalakítsa a Föld felszínének negativitását. Aztán fel kell hatalmaznunk a tökéletesség rendszereit Isten Oksági Testéből, hogy szabadon fókuszáljon azokra, gondolatainkkal, érzelmeinkkel, szavainkkal, cselekedeteinkkel, emlékezetünkkel és hiteinkkel.


2017. első 11 napja lehetőséget nyújt számunkra, hogy a Föld és minden élőlénye átkatapultáljon a Fény felé történő erőteljes haladásra. A Fénynek ez az Ajándéka a Magasságból nem csak azáltal meghatározó, hogy segítse az Emberiség Ébredését, hanem, hogy az Emberiség mint tömeg legyen a Nyitott Ajtó a tökéletesség rendszerei számára az Új Földön.


Isten Anyánk/Apánk és a Mennyei Társaság megerősítette, hogy a legnagyobb szükség arra van 2017. idejére, hogy az Új Földről való tökéletesség rendszerei, amelyek társulnak az Örök Békével és Isten Végtelen Bőségével, kézzel fogható valósággá váljanak minden egyes ember számára a Földön. Hogy segítsük a Fény Lényeinek ezt a sürgős szükségletű idejét, megadatott nekünk a Fény olyan aktivitása, amelyet már ez a hírlevél is tartalmaz. Az Atya/Anya, Istennek ezek az önzetlen Követei azt üzenik, hogy fel akarják erősíteni fohászainkat az ezerszeresére minden időben, amikor részt veszünk a Fény eme aktivitásában.

Kérlek, hallgassatok a Szívetekre 
és legyetek a Béke Vezető Jelenléte 
és az Isten Fényére Nyitott Ajtó erőssége, amely Isteni Sorsfeladatotok 
ebben a Kozmikus Pillanatban. 

2017. ELSŐ 11 NAPJA

A Mennyei Társaság szerint a Fény példátlan beáramlása lesz a Földön lerögzítve minden egyes ember Szív-Lángjának Istensége jelenlétével az ő ÉN VAGYOK TELJES JELENLÉTE által, 2017. első 11 napja folyamán. Ezután minden egyes ember ÉN VAGYOK JELENLÉTE képessé válik ezt a Fényt használni, hogy segítse vele saját felgyorsult Átalakulását az év hátralévő részében. A Fény Lényei arról tájékoztattak minket, hogy a Fénynek ez az új frekvenciája hozzájárul, hogy elhozza a tökéletesség rendszereinek Igazságát az Új Földre az Emberiség tömegeinek szívébe és tudatos elméjébe. 

Ennek az Igazságnak a realitása lesz a kritikus faktor az Emberiségnek a félelemből való kiemelkedése és az emberek elutasító reakciói letisztításának kiteljesítésére, amelyek a felszínre lökődtek az egész bolygón a 2016. évi események során. Ez egy élet-átalakító faktor is lesz a tökéletesség rendszereinek megnyilvánulására az Új Földön az Örök Békével és az Isteni Végtelen Bőséggel együtt. 


Numerológiailag 2017. az EGY év, 2+0+1+7=10 és 1+0=1. Az Egy az a szám, ami az újjászületést, az átalakulást és a kezdeteket jelenti. Újév napja, 2017. január 1. 1 év, 1 hónap és 1 nap lesz= 1+1+1. Tizenegy nappal később, 2017. január 11., 1 év, 1 hónap és 11 nap lesz, = 1-11-1 vagy 11:11. 

A tizenegy, a fizikainak az Istenivé való átalakulása mesterszámára utal. 11:11 a szent geometrikus kód az Emberiség DNS-ében, amely az Emberiség Ébredésének kezdete sok évtizeddel ezelőtt. Sok ember már megfeledkezett Ébredésünknek erről a finom motíválójáról, de a Fény új frekvenciáival januárban vissza fogjuk kapni és azt mondjuk, hogy többé már nem ez lesz a helyzet.


Az első lépés számunkra a Fénynek ebben az Aktivitásában, hogy Átalakítsuk a felszíni negativitást.Megjegyzés: Rámeditáltam, és igazolást kaptam mindezekre az égiektől. Egyébként a 13-a péntek is az átalakulásról szól, a fizikaiból az Isten-ibe. Most nem kell ehhez meghalni, ebben a fent leírt óriási energiák segítenek. /Milly

2017. január 1., vasárnap

Magasfeszültség Robbanáspont 2016. december 30.

Azért jöttél erre a Földre, hogy kihozd magadból a legjobbat, okkal jöttél, hogy adj valamit a világnak magadból.
Tedd akkor azt.
Azért is jöttél, hogy boldog légy. Ehhez a boldogtalanságot kell elengedni.

2016. december 30. – Magasfeszültség Robbanáspont


Tapintható a feszültség. Lelkek, elmék, szavak, életek és pajzsok feszülnek egymásnak most. A sötét oldal – a kiegyenlítő pólus – is érezhetőbb, mint eddig bármikor.
A nagy átrendeződés azon pontja ez, amikor minden új rendbe rendeződik, de előtte értelemszerűen a legnagyobb káosz van.
A vihar magjában azonban ott vagy te, aki képes tudatosan és felülemelkedve mindenen átvészelni ezt. Ezért vagy ember, istengyermek, teremtő ember. Csak annyit kapsz, amennyit elbírsz.

Felrobbant a Torony, kilépett mindenki a maga medréből.
Látom, hallom, tapasztalom.
Bírjátok ki, mert értetek van, mindaz, ami most történik. Olyan dolgok fognak a felszínre kerülni, amik eddig rejtve voltak. Kibukkan a mélyből ezzel együtt a rejtett kincs is – a valóság, amit eddig nem érzékeltél. A te új valóságod, amit az utóbbi hónapokban teremtettél.
Ha rosszul teremtettél, akkor egy hínárral borított, nehezen kinyitható, rozsdás, öreg, a múlt titkait rejtő vasláda fog előbukkanni életed tomboló tengeréből, melyet ha kinyitsz, szembesülsz azzal, amivel eddig nem akartál.
Ha jól teremtettél, arany fényű ládát dob eléd a tenger, éppen a legalkalmasabb pillanatban, mely a jövőd kulcsát rejti, éS MOST, MA, HOLNAP ÉJJELIG kell kinyitnod. Úgy szól ez, mint egy varázslat.
Talán az is, hiszen “diktálják” nekem.

A túlnyomás szétfeszíti a lelkedet, az elmédet, még a testedet is, azért, hogy eldobd a korlátaidat, mert a kereteket feszíti szét.
Nem kell többé keretek között élned, mert nem is fogsz tudni. Nem lesz kapaszkodó, 2017 nem csak a Csillag éve, hanem az önállóság éve is, a magad lábán fogsz állni, és az életedet magad fogod uralni.
Ha nem akarod, akkor is így lesz. Globális energiarobbanás támogatja ezt, és a szabadság a tét.
Az is szabad lesz, aki az akar lenni, és az is, aki nem, aki eddig másokra támaszkodva élt.
Ezért az önállóság. Mostantól mindenről te döntesz. Van szabad akarat, de még mennyire. Mostantól lesz csak igazán, mert az önálló istengyermekből istenember lesz, és nem lesz más választása, mint kormányozni élete hajóját a ma, holnap megkapott kulccsal indítva be elméje és lelke fogaskerekeit.
A magasfeszültség szikrázik a levegőben, tekintsd kihívásnak és ne azt érezd, meddig nyírnak még… azt érezd: EZ IGAZI KIHÍVÁS.
KI-HÍVÁS A KOMFORTOS LANGYOS SEMMIBŐL AZ ÉLETBE.
AZ ILLÚZIÓBÓL A VALÓSÁGBA.
Úgy is mondhatnám: a Mátrix nevű robotpilóta élet nincs többé.
A kék tabletták elfogytak, csak piros maradt 🙂
Azért jöttél erre a Földre, hogy kihozd magadból a legjobbat, okkal jöttél, hogy adj valamit a világnak magadból.
Tedd akkor azt.
Azért is jöttél, hogy boldog légy. Ehhez a boldogtalanságot kell elengedni. A boldogtalanságod egy lufi amit magadnak fújtál fel akkorára. A lufiban benne van az összes illúziód, mindaz, amit másoknak és magadnak a kényelmes langyos komfortzóna miatt az elmúlt sok évben megengedtél. Benne van a döntésképtelenség, a határozatlanság, az önbecsülés hiánya és minden más, amiről úgy érzed, börtön.
Mielőtt a lufi kipukkad, túlnyomás uralkodik benne.
Ezt érzed most.
Te vagy a sorsod megalkotója, művésze és zsenije.
Engedd el a lufit és nézd, ahogy tőled távolodva cafatokra hullik szét a régi életed minden illúziója. Attól ne félj,, hogy nem marad semmi.
Hiszen már ott van, csak ki kell nyitnod a kulccsal.
Tudod, a láda 🙂
Láss neki.
Ne agyalj – engedd, hogy az Univerzum dolgozzon. Eddig is azt tette.

Ki fogsz törni,
Forrani fog a véred,
Szembeszállsz a farkasokkal,
Végigrohansz a hídon,
Mint az üstökös,
A világ a tiéd lesz.
Mintha lángra lobbantanád,
Magad mögött a hidat,
Még mielőtt téged is megperzselne,
Az utolsó percben lépsz le,
Mert nem csak látod, hanem tudod,
Ez lesz a vége.
Aranyban vár majd a Nap,
Ezüstben hív majd a Hold,
Lélekben már készülsz,
Minden lépésed eltervezted,
Ezért fogsz te nyerni,
Igazi harcos vagy.
írta: Vörösné VéghEszter 
Forrás:

2016. december 31., szombat

A pontos terv 2016.12.20.


..ti azok vagytok, akik egyike a játék fő résztvevőinek!!! Mielőtt idejöttetek, azt mondtátok: „Vegyél be a csapatba!!!”, szeretnék játszani ebben a játékban!!!

 

One Who Believes (valaki, aki hisz): 

A pontos terv

2016. December 20.

     

Sananda December 25, 2016
“Itt van a pontos terv”
One Who Believes – 12.20.16

Úgy tűnik, sokat aggódtok amiatt, ki lesz az új elnök, vagy ki nem, amikor a GCR meg fog történni, kik a jó fickók és kik nem stb. Azonban mindazokkal együtt, akik azt mondják, én tudom a PONTOS tervet, részletezni fogom nektek itt. De mielőtt előadnám a PONTOS tervet, szeretnék ismertetni néhány fontos dolgot.

A játékosok és a helyszínek

Az első dolog ismerni a „Játékosokat” a Világunknak és az Univerzumnak ebben a hősies átalakulásában. Ez jó időpont lesz annak a megjegyezésére, hogy nem csak a Sötét Erők „Fordulnak a Fény Felé” itt a Földön, de ez történik az Univerzum többi részében is. Mivel ez az egész Univerzumnak egy változása, így a játékosok sokkal Univerzálisabb természetűek.

A Játék vagy a terv Legfelsőbb Szintjén az egész Univerzum egy „Akkord” felé közeledik, az egység egy vibrációjába, a Szeretet frekvenciájába. Mivel az egész Univerzum Egy, a látszólagos harc is Egy, önmagával szemben. Ez csak egy „Összehangolódás”, ami az egész önmagát hozza a teljes megegyezésére. Így az Uni-verzum átalakul Egy-verzummá.
Alacsonyabb szinten azonban ez egy harcnak vagy küzdelemnek látszik a Fény és a Sötétség között. De nektek fel kell fognotok, hogy a Fény nem gyűlölködik vagy veszélyeztet, vagy nem tesz tönkre, az csak Szeret és legyőz és bátorít mindent, ami alacsonyabban rezeg, mint a Szeretet, felemel a Szeretetre.

Ha valódi harc lenne a „Különálló” ellenséggel szemben, akkor azt kiirtanák és elporlasztanák ott, ahol van, minden kérdés nélkül. De nem olyan könnyű harcolni Magatokkal az Egész veszélyeztetése nélkül. Így a sötét oldal lehetőséget kap lehetőségek és újbóli lehetőségek után, hogy adja fel és forduljon a Fény felé.

Ez az idő alatt sokan elindultak a Fény felé, ami egy óriási eredmény. Ha egy orvosi példát használnátok, az olyan lenne, mintha meg akarnátok menteni a lábat a levágástól. Minden egyes lélek, aki visszatért a Fényhez, egy része az Egésznek, ami meggyógyult az összhang hiányából.

Vannak azonban még olyan részek, amelyek olyan messze vannak a Fénnyel való összhangtól, hogy a végén ki lesznek vágva (megölve), ha lehetetlen lesz megmenteni őket. A nagy képben ez sérti az Egységet, de e végén megvédi a többieket a további veszélytől.

Összefoglalva az átalakulás a megmentésről szól (a Kezelésről), hogy a lehető legtöbb lelket megmentsék a kivégzésük (az Amputáció) előtt. Most a végső állapotban vagyunk, ahol mindenkit, akit lehetett, megmentenek, és a többit ki kell vágni (Kivégezni), hogy megmentsenek minket.

Az időtlenség helye

A tapasztalatok megteremtésének itt az ideje. Sok helyen olvastam, hogy az idő olyan, mint egy könyvnek egy lapja. Ha erre a lapra lapoztok, (oda fókuszáltok), akkor megtapasztaljátok az időt és mindent, ami ezután jön. Azonban, ha rájöttök, milyen az idő, azután rájöttök, hogy van egy olyan kilépés erről az oldalról, ami már „Meg van írva” a következő lapon. Azon a lapon, ahol az idő nem létezik többé, ennek az ügynek már régen vége van. A világ egy paradicsom, és Embernek Lenni a Földön a legcsodálatosabb élmény.

A ti életetek a ti választásotok volt

Ti választottátok, hogy itt legyetek a Földön a történelemnek ebben az időszakában, hogy részt vegyetek a most látott változásban. Ha arra gondoltok, ez az idő nekünk most a legizgalmasabb idő a Föld Történetében. A Most előtt egy ember életszakasza a következő lehetett: Megszületni, egy félelemmel és hiánnyal teli durva életet élni, azután meghalni háborútól, betegségtől vagy öregkori elgyengüléstől. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian sokszor átéltük ezeket a tapasztalatokat.

Most, mielőtt a mi tapasztalatainkról beszélek ebben a MOSTani történelmi időben, engedjétek meg, hogy tájékoztassalak titeket a jövő élményeiről a Földön. Megszülettek, szeretnek titeket és táplálnak, hosszú életetek van, hogy megtegyétek, amit akartok, hogy mindenki szeressen titeket, miközben ti is kifejezitek a szereteteteket mindenki felé, éltek egy hosszú életet, lehet, hogy ezer évet vagy többet, és végül valamikor elhagyjátok az emberi létet. Tudom, hogy ez nagy dolognak hangzik és az is. Azonban ez a két élettapasztalatban van egy közös dolog, azok „mindennapi” tapasztalatok a kezdettől a végig. Az egyik egy mindennapi stresszes élettapasztalat és a másik egy mindennapi óriási életélmény.

Ez az élet, ami Most van, a ti választásotok volt

Ez a legizgalmasabb idő, amit valaha éltek a Föld bolygón. Ez egy gyorsulási szakasz. Az a rész, amikor a hiányból és a fájdalomból a bőségbe és a békébe olyan gyorsan megyünk, amiben alig tudtok megmaradni. Nem csak valóban látjuk és szemtanúi vagyunk ennek a nagy változásnak a Világon és az Univerzumban, de ti azok vagytok, akik egyike a játék fő résztvevőinek!!! Mielőtt idejöttetek, azt mondtátok: „Vegyél be a csapatba!!!”, szeretnék játszani ebben a játékban!!!

A városotok körüli utazásból a Naprendszer körüli utazásra vagy a Belső földre fogtok menni. Lebegő autóitok lesznek, amelyek egyik helyről a másik, több ezer mérfölddel távolabbi helyre egy óra alatt eljuttok, ha lassú sebességre álltok. Lesz egy Star Trek replikátorotok, ami mindent előállít, amit kértek. Az egészségtelenségből egy 20 éves testnek megfelelő egészségi állapotba fogtok kerülni, ami ezer évig ki fog tartani. Olyan időben fogtok élni, amiben a Világ átalakulását segítettétek elő, hogy újra lábra álljon, és azután beléptek az űrutazás és az egész Univerzum többi lényével való találkozás új korába. Könnyen látható, hogy ez nagyon izgalmas lesz!!! Ez az átalakulásnak, a nagy változásnak egy izgalmas időszaka, és ti hirtelen ennek a közepében vagytok.Ez itt a PONTOS terv

O.K. Minden ami elhangzik itt, az a pontos terv, hogy így megtudjátok, mi fog történni. Szeretném azt egy bizonyos sorrendben kifejteni, mégha sok dolog is történik ugyanabban az időben különböző szakaszokban:

#1) Megtéríteni olyan sok sötét lelket a fénybe, amennyit csak lehet, és azután utasítani a többit az eltávozásra (meghalni) a saját választásuk alapján.
#2) Segíteni a világot pénzbőséggel, hogy a Föld lakosaiból elegendően részt tudjanak venni önmaguk megsegítésében, és ugyanakkor gyógyítani a Földet is.
#3) Leváltani a korrupt kormányokat egy új kormányformával, amelyik jobban követi a fény és a szeretet alapelveit.   
#4) Felajánlani a gyógyító segítséget a felszíni lakosságnak, hogy meggyógyuljon minden betegségtől és újranöveszteni minden végtagot, amíg mindenki vissza nem nyeri a teljes egészségét.
#5) Az új bolygó értékeit felhasználva a jószándékú kormányokkal együtt felemelni a bolygó tudatosságát az 5D szintig.  

(Egy idő után)

#6) Fejleszteni a technológiát és az emberi tapasztalatokat arra a pontra, ahol a pénz annyira jelentéktelenné válik, hogy többé nem játszik szerepet a Föld életében.     

(Sokkal később)

#7) Mindenkit eltávolítani a bolygóról ( A „Bővítés”), hogy az 1/3-ával tágulhasson. Miután a Föld átmegy a növekedési hajrán, meg lesz engedve nekünk, hogy visszatérjünk élni a Belső Föld területére vagy azt választhatjuk, hogy egy másik bolygóra megyünk egy másik naprendszerbe vagy galaxisba.   
     
(Sokkal később)

#8) Minden földi lelket, aki a Földön élve átment az ő csodálatos növekedési élményén, szétküldenek az Univerzumba tanárnak és mentornak. Megtanultuk a részvétet az elnyomásunk alatt és megtanultuk a szeretetet annak ellenére, hogy szenvedtünk és végül mindannyian felemelkedtünk a magasabb frekvenciákba a saját választásunk szerint. Csak azok, akik megtapasztalták azt, amit mi a Földön, azok tudják megtanítani azt, amit itt a Földön megtapasztaltunk. ÓRIÁSI különbség van a tudás és a tapasztalat között. Mi mindezt megtapasztaltuk.        A ti szemszögetek

Ha a nagyközönséghez tartoztok, még nem is tudhattok semmiről, ami folyamatban van. A mi szemszögünkből azonban tudjuk, hogy egy nagy változás következik. Óriási mennyiségű pénzünk lesz, és haladunk és segítjük a világot. Egy új, felújított Köztársaságunk lesz, ami például fog szolgálni a többi kormány számára a világon. Könnyű elgondolni, hogy olyan sokat tudunk az alvó emberekhez képest. Azonban amiről azt hisszük, hogy tudjuk, arról valójában nem tudjuk, mi is történik, és mire megy ki a valódi játék.

Valójában azt hiszitek, hogy mindent tudtok, ami tudható Trumpról vagy Ryanről? Hol tanultátok, hogy amit gondoltok, azt tudjátok? A cabal iskolából vagy a cabal médiából? Vagy  néhány menő „minden rendben” információforrásból a weben? Tényleg azt hiszitek, hogy eleget tudtok ezekből a forrásokból ahhoz, hogy tudjátok, mi a legjobb választás, vagy mi nem? Én szereztem híreket számotokra... Nem számít, mit tudtok, vagy hiszitek, hogy tudtok, nem tudtok mindent, ami szükséges lenne a dolgok elhatározásához.

Lehet, hogy ők a cabal voltak... Így mi... Az emberek megváltoznak és a jó úton mennek. Lehet, hogy ők elnökök lesznek vagy nem lesznek... Újra, ez nem számít. Minden, ami számít, hogy a végén akiből elnök lesz, az lesz a legfelkészültebb és legalkalmasabb személy és a legjobb választás, ugyanabból az indítékból. Fontos elmondani, hogy a legjobb személy, a megfelelő személy lesz az, aki megszerzi a kinevezést, és ő pontosan azt fogja tenni, amit tenni kell a legjobb eredmény érdekében. EZ VAN.

A ti/mi tökéletes logikátok

Hogyan lehet baj a logikával? Könnyen! Azt hisszük, hogy olyan logikusak vagyunk és olyan jól felkészültek, hogy elhatározzunk egy utat vagy másikat. De ironikusan, a logikának egy nagy hibája van, hogy nektek tudnotok kellene minden adatot, mielőtt logikusan elhatároznátok bármit. Nem vitatkozhattok a marsi bázisunk logikájáról, ha nem tudjátok, hogy van egy titkos űrprogramunk. Nem beszélhettek a Föld gravitációjáról és a tervezése természetéről, ha azt hiszitek, hogy az szilárd és olvadt magja van. Tudomány és fizika? Felejtsétek el! Nektek még esélyetek sincs, mert a valódi tudomány annyival fejlettebb annál, mint amit nektek megengedtek tudni. 

Azt hiszitek, hogy jobb esélyetek van a politikusokkal való vitázásban? Nem számít, mennyien hiszitek, hogy tudjátok, kivéve, ha a vérvonalból vagytok, ti semmit sem tudtok. Csakhogy megmutassuk nektek, milyen kiismerhetetlenek vagyunk valójában, fontoljatok meg egy nem régi megjegyzést a titkos űrprogramról. Az derül ki, hogy sok titkos űrprogramunk van és egyikben sem tudnak a többiről. Még azok az emberek is, akik azt hiszik, hogy ők a legbeavatottabbak és azt hiszik, hogy az a legtitkosabb, csodálkozva találják azt, hogy még titkosabb dolgok is vannak, amiről nem tudnak. Így nem azt keresem, mennyire vagytok logikusak és az érveteknek mi az értelme, azok hibásak az információ hiányában, rosszak vagy nem.

Így ki lesz az?

Csak találgathatjuk, mit akarunk mindannyian, ki legyen az elnök annyi más dologgal együtt, ami egy fajtája a játéknak, hogy lássuk ki az. DE SEMMI felzaklató nincs ebben, mert PONTOSAN a megfelelő személy fogja megkapni a pozíciót, NAGYON FONTOS OKOK MIATT, amit megtudhattok, vagy soha nem fogtok megtudni. Így találgassátok mindannyian, mit akartok! Szóljatok hozzá minden nap, ha tetszik! DE ne haragudjatok amiatt, hogy így vagy úgy! Ez a végén derül ki, pont amikor kell, éppen amikor kellene, pont akkor lesz. Bárki lesz végül is, és bárhogyan történik ez, a legjobb választása lesz azoknak az embereknek, akik MINDENT tudnak, amit tudni kell a dologról. Nem többet és nem kevesebbet.

Olyan, mint egy sakkjátszma

A Sötétek fény felé való fordítása csak egy stratégiai lépés a másik után. Nem számít mi mozdítja meg a Sötéteket, van egy szeretettel ellentétes lépés, ami arra inti őket, hogy a fény felé forduljanak. Itt azonban egy hamis figyelmeztetés van, a végén a Fény kerekedik felül. Minden sötétség a fény felé fordult. A sakktáblán néhány bábú sötétből világossá változik és most segít, és a többinek ki kell maradnia a játékból teljes egészében.

 Nem számít, mit lépnek a sötétek, a világos nyer.
Néha már utolértük a „Játékban” azt, ami még csak folyamatban van. Azt gondoltuk, hogy Hillary nem fog vitázni Truppal, de ehelyett ő megtette. Azután azt hittük, hogy Obama le fog mondani és a Köztársaságot ki fogják hirdetni a választás előtt, de a játék más irányba ment el. Ez a játék természete. Attól a perctől kezdve, hogy elindult a játék, már biztos volt a vége, de a kezdet és a vég között minden olyan változékony és izgalmas, hogy a legkevésbé sem tudjuk megjósolni.

Néhányan azt mondták, nem volt mód arra, hogy a választást töröljék egy Obama lemondással. Igazuk volt. De ez azért volt, mert ez volt a terv mindvégig, vagy igazuk volt, mert így kellett a játéknak történnie? Sohasem tudhatjuk meg. Sok ember lesz azonban, akinek igaza volt egyik vagy másik dologban, vagy tévedtek más dolgokban, mert a játék forgandó és állandóan változik. Azonban amit mindannyiunknak tudnia kell, az a következő: „A végén éppen úgy lesz, ahogy azt tervezték.”

A lényeg

A lényeg az, hogy a leendő elnök személyéről vagy az egész tervnek bármilyen vonatkozásáról értelmetlen vitázni. Mégha teljesen igazatok is van, az leginkább már megváltozott néhány új helyzet miatt. Vagyis vicces megpróbálni megfejteni mindezt, bár várjuk, de ne vitázzunk emiatt, mert egyébként sem tudjuk az adott esetben.

Mindannyiotoknak tudnia kell a tervről, ami már tökéletesen halad a vége felé. Ahol az idő már nem létezik, ott ez már tökéletesen megtörtént. Ki az az elnök, aki minden szempontból tökéletes, sosem tudjátok meg. Ne aggódjatok emiatt, mert már kézben tartják azok, akik tényleg tudnak mindent, amit szükséges tudni az ügyben. Aminek történnie kell, azt már beírták a történelembe és éppen most játszódik a szemetek előtt.

A ti részeteket is megírták már, de még le kell játszani és valósággá formálni. Sok pénzt szereztek, és valamilyen módon adakoztok az emberiségnek és a Földnek. Ezt tudjuk. A ti dolgotok azonban képlékeny és sok különböző irányba mehet innentől kezdve. Az van megírva, hogy a végén csodálatosan megtörtént, de hogy hogyan, azt ti fogjátok meglátni vagy megtapasztalni. Ez most a ti dolgotok. Ne izguljatok amiatt, ami nem a ti részetek a játékban. Inkább koncentráljatok a ti feladatotokra a Világ Megváltoztatásában, a haladásotokra, a ti szerepetek lejátszására.

Kapjatok meg minden lehetségest, amit akartok és éljétek meg az álmaitokat! 

Szignálta: One Who Believes (Valaki, aki hisz)
Terra Zetzz, du. 8:42:00

Fordította: M Anna
2016. december 19., hétfő

Átfényesedés - Galaktikusok 2016.12.15.


Egyre többen és többen fogjátok érezni a magatok által elért „Átfényesedést” és hálásak lesztek, hogy ezt érzitek.

Átfényesedés

 Blossom Goodchild Beszélgetése a Galaktikusokkal  2016. Dec. 15.
 B: Hello barátaim! Ez a karácsonyi időszak a Föld bolygón ahogy tudjátok, és úgy érzem, ebben az évben ez lehet az utolsó csatornázásunk a kötelezettség-vállalások és az időmegosztás miatt. Így megragadom a lehetőséget, hogy mindannyiótoknak megköszönjem, hogy keresztüljutottatok ezen az éven és olyan sokunknak segítettetek emelni a rezgésünket. 

G: Kedves Lelkek, akik választásotok szerint itt laktok a Föld bolygón ebben az értékes időszakban. A legnagyobb öröm hozzátok szólni...ami azután a TELJESSÉG ÉRZÉSÉVEL TÖLTHET FEL... ami megerősít és felemel. 

B:
 A „spekulálni” szó rendszeresen megfordul a fejemben. Még nem illik mondatba.

G: Ti előttünk vagytok, Virágoztok. Mi valójában a jelenlegi bolygótok helyzetén törjük a fejünket (spekulálunk) és úgy sejtjük, hogy az jó. Azonban néhányan úgy érezhetitek, hogy nem. 

Mi egészen komolyan ajánljuk nektek az alábbi  szavakat...amelyekkel a lelketek együtt rezonálhat és megértitek.      

Teremtsétek meg a legnagyobb ajándékot! Hadd ragyogjon fel a létetekből, mint egy Jelzőfény a viharos tengeren. 

Olyan hősiesen elértétek a kulcsfontosságú mérföldkövet az átalakulásotokban, és mindannyian, akik így döntöttetek, ugrásszerűen el fogtok mozdulni a Mostba. 

A frekvencia, amit elértetek, már megengedi, hogy ott legyetek …ahol...az önmagatok csodái sokkal könnyebben elérhetőek.

Legyen a szívetek annak TUDATÁBAN, hogy a csatát már megharcoltátok.

A FÉNY A MOSTBAN TÜNDÖKÖL ÉS SOHA SEM ELŐTTE.

Ezt TUDNOTOK kell, és megengedni, hogy a testeteken át ezt megkössétek.
 Megerősít titeket és reményt ad a Bolygótoknak és az emberiségnek.

Soha többé nem fogtok érezni félelmet...mert a SZERETETBEN, amit tudtok, hogy magatokban van...nincs ilyen dolog. Semmi és senki nem veszélyeztethet benneteket...és soha ne hagyjátok, hogy másképpen higgyétek.

TI...KEDVES LELKEI A FÖLDNEK...A SZERETET-FÉNY KÜLÖNÖS LÉNYEI VAGYTOK.

AZÉRT VAGYTOK ITT, HOGY SUGÁROZZATOK és a Rezgésetek, amint egyre lágyabbá, kedvesebbé és exotikusabbá emel...felvisz titeket a Magasabb lehetőségekhez és megengedi nektek a lebegést.


ÖRÜLJETEK NAGYON AZ ÉVNEK EBBEN AZ IDŐSZAKÁBAN! 
Amint a naptáratok újra egy korszak/fejezet végéhez ér... tereljétek a gondolataitokat az ilyen jellegű Fényességbe!

A másik év valóban értetek fog telni. Bár az események ebben az évben úgy tűnnek, mintha majdnem évszázadokkal ezelőtt lettek volna. Ez annak köszönhető, hogy ti egyre többet és többet éltek a MOSTBAN. 
A jelenlegi idő minden egyes napon összeköt benneteket a Magasabb Frekvenciájú megértésekkel és így, amit csak egy héttel ezelőtt tapasztaltatok, úgy tűnik, mintha néhány éve lett volna...mert minden érintés...minden lélegzetvétel előrevisz benneteket...egy újabb időzónába, ahol csak a MOST fontos és a megértésetek most egy kicsit több megértés.

A jövőbeli napjaitok, amik az új HAJNALHOZ vezetnek titeket, olyan skálán hoznak változást, amit még nem láttatok. 

Bizonyos felfordulások dominó hatása és az Igazság, ami nyilvánosságra kerül, elindítja a labdát, ami az ÚJ VILÁGBA gurul.

Az ÉRZÉSEKNEK és az emócióknak egy keveréke képződik, amint az IGAZSÁG kitudódik...és még, emlékezzetek...minden kitudódó dolognak van egy ellentéte, így nem válik lehangolóvá.

Amikor az Igazság kiderül...erőt fogtok találni abban, amit megtudtok.
 El fogjátok fogadni...mert bár sok minden sokkolót fogunk mondani...azt már tudni fogjátok egy kollektív szinten.

MÁR MINDEN MEGTÖRTÉNT...MINDEN.

Ez csak egy dolog, ami ettől a pillanattól ebben az időben következik.

Minden forgatókönyv ott van a lábatoknál...és még egy kollektív MOST TUDATOTOKBAN...amit ebben az időben értettek meg és hagytak jóvá, hogy induljon. Ideje magatok mögött hagyni a gondolkodásnak a régi módszerét, és egy új helyzetbe kerülni, ahol meg lehet ragadni azt a valóságot, ami jelen van és úgy hat, amiben az Isteni Forrás egyre jobban és jobban úgy érződik, mint a saját Istenségetek.

Most vegyetek egy mély lélegzetet!
És engedjétek el ...

Vegyetek egy újabb lélegzetet és ÉREZZÉTEK a LÉTETEKEN keresztül, hogy milyenek vagytok!

Amint ezt teszitek, éppen újabb kilélegzések vagytok a velünk való kapcsolatból...a velünk való jelenLÉTből.

Közületek egyre többen és többen ...amint a rezgés növekszik, TUDNI fogjátok a jelenlétünket sokkal tapinthatóbb formában. 

Úgy fogjátok találni magatokat, hogy a mi „erőinket” fogjátok látogatni, és sokkal jobban érzitek magatokat ebben az időben. Egy olyan állapotot fogtok elérni, amikor érzékelni fogjátok a „letöltésekbe” való belépést és elfogadjátok azt … még akkor is, ha nem tudjátok, mik azok abban az időben.

Egyre többen és többen fogjátok érezni a magatok által elért „Átfényesedést” és hálásak lesztek, hogy ezt érzitek.

Újra hangsúlyozzuk...

TI HATALMAS FÉNYLÉNYEK VAGYTOK.
SOHA NE KÉTELKEDJETK EBBEN!
NÖVEKEDJETEK EBBEN AZ IGAZSÁGBAN!

Legkevesebb lelkek, mélyen Szeretett lelkeink...ti annyi Fényenergiát lehorgonyoztatok a bolygótokra... Akik más világokból figyelnek, mi minden történik, elismerik a ti FÉNYMUNKÁTOKAT.

Ti azért jöttetek a bolygótokra, hogy nagy változásokat vigyetek végbe, és ez nyilvánvaló, ha Energetikailag nézzük...és hogy kitartóan...befejezitek a feladatot.

Sok minden van hátra, a végső érintések … TUDJÁTOK EZT ...amikor a dolgok másként látszanak! Ezeknek a hihetetlen változásoknak a kimeneteléért ...az elképzeléseken túl.

Előttetek vannak ezek az izgalmas idők és ezért mi is izgatottá válunk veletek együtt. Ezeknek az izgalmas változásoknak a kimenetele hihetetlen … elképzelhetetlen. Még ha teljesen részesei is vagytok ezeknek a kimeneteleknek … hogy Békében lesztek … az út minden lépésének az ismeretében … minden visszarúgásnak … miden erőfeszítésnek, amikor azt éreztétek, hogy minden erőtök elhagyott titeket … értelme volt, és újra és újra megtennétek, ha kellene … hogy elérjétek a magatok ilyen szintjeit.
 
Igen, maradjatok biztosak … nem lesz visszafordulás.
Ki fogjátok terjeszteni a szárnyatokat és repültök … és bizonyos értelemben … ezt szó szerint kell érteni.

B: Bizonyos értelemben? Igen, szó szerint?

G: Úgy gondoljuk, MINDEN lehetséges, ha TUDJÁTOK, hogy úgy van.
 Ennélfogva, HA tudjátok, hogy tudtok repülni (vagy nem sokan teszitek ezt a képzeletbeli álomállapototokban?), akkor fogtok. Nincs szükségetek szárnyakra ...mivel a lelketek szabadon bárhova el tud szállítani titeket... és ezt meg lehet tenni a fizikai testetekben is … ahogy az énetek ezt jobban és jobban újra megérti. 

Találjatok pillanatokat ebben az ünnepi időben, hogy FÉNYT nyújtsatok MINDENKINEK, aki azt érzi, hogy a Fénye olyan mértékben eltompult, hogy átmenetileg elhagyta őt. Adjatok Szeretetet mindazoknak a bolygótokon, akik nagyon elhagyottnak és egyedülállónak érzik magukat. Akinek a kétségbeesett gondolatai lehangolják a szívüket. Fogjátok meg a kezüket … gondolatban, és vezessétek őket a Szeretet Fénylő sugárútjaira. Szerezzetek nekik nagy örömöt … körbefogva őket … átölelve a Szeretet-Fény tudatotokba, és hagyni beitatódni azt a Létükbe … Megengedni nekik, hogy ÉREZZÉK azt … hogy megváltoztak … és soha nem néznek vissza, le, ismét a sötét útra.

TI EGY ENERGIA VAGYTOK.

TI EGY SZERETET VAGYTOK. 

Ennélfogva ti vagytok mi és ...és  mi vagyunk ti … mi mindannyian egymás vagyunk … és ebben a tudatban való élet a MINDANNYIUNKNAK A LEGNAGYOBB JÓT hozza el.

Majd összegezzük a beszélgetéseinket veletek az új évben.  Soha nem hagyunk el titeket … bárkit … mert EGY ENERGIA vagyunk. ÖRÜLJETEK ÉS KACAGJATOK … LEGYETEK ÉRINTVE A SZERETET-TEL/BEN.

Sok köszönettel legkedvesebb Blossom.

B: Nem, Nem! ... Én köszönöm … Sok szeretet neked... nektek. 

És így van.


Fordította M Anna
2016. december 4., vasárnap

A Fény Membránjai - Mihály Arkangyal 2016.12.01.Hasznos útmutatásokat nyújt  számunkra Mihály Arkangyal a változásnak mostani nehéz időszakában.
Milly

A Fény Membránjai


Mihály Arkangyal 
Ronna Herman csatornázásával, 
2016. December 1.

 
Sananda December 2, 2016

Mihály Arkangyal (csatornázott üzenet)

Kedves Mesterek!

Emlékezzetek erre a kifejezésre: A Fény Membránjai, mert ez fontos, mivel ez az fogalom teljesen meghatározott az elmétekben.

Fénymembránok voltak elhelyezve a memóriátokban amikor elkezdtétek az utatokat a harmadik/negyedik dimenziók képzeletbeli realitásába.
Fénymembránokat helyeztek el a Szent elmétek és a Szent szívetek bejáratába.
Egy membrán volt/van a Harmadik Szemetek körül /a belső oldalon.
Ha a Felsőbb Énetek elhatározza, hogy itt az ideje a harmadik szem felnyílásának, az meg fog történni, ha egy szent energialökést kaptok a homlokotok fölé.
Ezek a speciális energiák felnyitják a Fény Kristálymagját a tobozmirigyetekben, ami elindítja a tisztánlátás érzékelésének képességét.

Sokan hallottatok  Ring-Pass-Not-ról  a Fénysugárzás vékony membránjáról, ami körülöleli a bolygót. Ez egy korlátozó karantén forma volt, ami folyamatosan oldódik fel a földi atmoszférától, ezzel megengedve a kozmikus információáradat kapuinak, hogy kivágódjanak és így a Kozmikus Bölcsesség kiáramolhasson a Világot Szolgálók/Kozmikus Üzenethozók egy külön csoportjához. ( Ring-Pass-Not az ezoterikus filozófiai neve annak a fátyolnak, melynek kapuján át tudunk lépni, ha legyőzzük a korlátainkat, félelmeinket - ford. Megj.)

Sok életszakaszban ezeknek a kiváló lelkeknek mindegyike intenzív előkészületi állapotban volt a felsőbb birodalmakban. Erre az intenzív tréning időszakra szükség volt, hogy megvalósítsák a fejlett tanítás pontos, szabályos és időszerű módszerét. 

Az a Kozmikus Törvény, hogy nektek az új igazság minden szintjét át kell venni és meg kell élni ahhoz, hogy a következőre lépjetek, a fejlettebb szintre. Ez a kezdet egy egyedi és speciális útja.

A Fény Kozmikus Tanácsa Felemelkedett Mesterei nem tanítanak nyíltan a nyilvánosság előtt. Ők teljesen a tanítványaikon keresztül kezdeményeznek, leginkább a felsőbb bölcs tanítások sugalmazott gondolati formáinak átadásával. A kezdeti munka a mentális szinten indul, általában a színfalak mögött. Egy kiválasztott csoport azonban aktívan tanít a világban arra késztetve másokat, hogy a Világot Szolgálókká váljanak, a legfontosabb feladatukként.

Van egy Fényjárvány, ahol minden embert bombáznak az Arany Fény megtisztított frekvenciái a Földön; miáltal minden egyes ember csak befogadni és integrálni tudja a Fény frekvenciáit, hogy a fizikai vérerek tárolhassák azokat. Nektek képeseknek kell lennetek az Arany Fény magasabb frekvenciájának átalakítására, hogy hasznotokra váljon az és használjátok azt.

Közületek azok, akik rendíthetetlenül követték azt az utat, ami számotokra meg volt tervezve, azok gyorsan kerülnek a megvilágosodás különös fokának a befejezett állapotába, ahogy tettétek azt az elmúlt tíz évben. 

Amikor megvalósítjátok az igazi Ön-mesterségeteket, a gondolataitok és a szavaitok ártalmatlanná fognak válni, a kritika és a negativitás nem maradhat a szeretet és az igazság Fényében. 
A szolgálat a Lélek-Önmagatok belső sugallata, mint a vágy, ami az ego fő szándéka.

Az ihletből vagy az érzelmek megmozdulásából, az ego-vezérelt testből a Lélek és a Felsőbb Én inspirált gondolataivá történő átváltozásotok tökéletessé váltak.

A figyelmetek a csoporttudat felé irányult és arra, hogyan szolgáljátok az emberiséget. Ti tehát helyesen az átváltozás útján vagytok az énből/ az egyéni érdekemből a magasabb frekvenciák felé – a mi/ az egységes tudatállapot felé.

A kapott intuitív gondolatok, a vezetőktől származó útmutatások, az angyali segítségek és a Felsőbb Énetek erősebbé változtat titeket, amint egyre több tiszta Arany Fény energiát vesztek át. 
A személyes valóságotok kitágul az én /és az én tudatállapotom egy kis világából egy kiterjedt tudatállapotba, ami magában foglalja a világot, a naprendszert és még azon túl is terjed. 
Többé nem reagáltok úgy a fájdalmas eseményekre, mint a sorsra vagy büntetésre, hanem úgy, mint a növekedés kihívásaira és lehetőségeire. 

Ti gyorsan kikerültök az energiakeveredésből, vagy az emberiség által gondolt kollektív tudatossági csoportból, ami az erőszakos cselekedetek keveréke. A Felemelkedés egy folyamat, ami által folyamatosan a Lélekfeletti/Felsőbb Ének energia/rezgési mezeje magasabb és magasabb szintjeire emelkedtek – örökké haladva a magasabb dimenziók Isteni Energiája elvont területeire. 

A lelketek tisztában van a múltból hozott kiegyensúlyozatlansággal és azokkal, amiket ebben az életszakaszban hoztatok létre. Meg fog tenni minden lehetséges dolgot, hogy ezeket a kiegyensúlyozatlanságokat a figyelmetekbe terelje, hogy helyre tudjátok hozni a hiányosságokat és összehangolódjatok a Felsőbb Énetek következő szintjével. Ez a Lélek  fő célja. A Lelketek és a Felsőbb Énetek meg fog tenni minden erőfeszítést a rezgési frekvenciátok emelése és az érzelmi és mentális testetek ingadozó energiái harmonizálása érdekében.

Amint haladtok az úton és kezditek megérinteni a Fény magasabb rezgési tulajdonságait, tapasztalni fogjátok a Kozmikus Szent Tűz intenzív rezgéseinek a hatásait. 

A teremtés tüzének erői három módon fognak érinteni titeket:
a Súrlódás Tüze: a Test Tüze** 
Naptűz: a Lélek Tüze**
Elektromágneses Tűz: a Szellem tüze.

Vagyis meg fogjátok tanulni a különböző Fénylények frekvencia-tulajdonságai forrásainak a felismerését, akikkel együtt dolgoztok. Különbséget tudtok majd tenni a finom erők és a sugarak között. Arra kell törekednetek, hogy Isteni megfigyelőkké váljatok és a pártatlanság mestereivé.

Ti tudjátok, hogy kik vagytok, nem kell mondanunk nektek. Arra kérünk titeket, hogy az Erőtök Központját állhatatosan a Szent Szívetekben tartsátok és a Világ Szolgálata magas szintjeire juttassátok. Amint a Felemelkedett Mesterek birodalmába egyre jobban és jobban bekerültök, a szolgálatotok választott útja egyre könnyebbé válhat – majdnem erőfeszítés mentessé. A fő kihívásaitok és tesztelésetek már mögöttetek vannak, amint az Arany Fény nagyobb mennyiségeit magatokba szívjátok.A magatokban hordott belső háborúk lassan eltűnnek, amint azok a Szeretet átalakító rezgéseibe kerülnek. Kedves békeharcosaim, amint a Fényetek ragyogóbban világít a világba, nektek ébernek kell lennetek, hogy semmit ne tegyetek, ami gyújtópontja a negatív rezgési erőknek. Ti azt tanuljátok, hogy a Magasabb Erők igazgatói legyetek. Amint az Ön-mesterségeteket rendbe hozzátok, meg fogjátok tanulni minden körülöttetek levő energia minőségének és erejének a meghatározását.

Minden korszakban és fő ciklusban a Kozmikus Tudás és az Isteni Igazság elérhető volt azoknak, akik nyitottak voltak és szívből szerettek. Itt az ideje annak megértésére, hogy hol áll az emberiség a fejlődés létráján. Minden embernek tudomást kell szereznie róla és vágynia kell az ő személyes küldetése betöltésére.

Ebben az időben mindannyiótoknak, akik a Felemelkedés spirálján szilárdan álltok, a fő célotok visszatérni azokhoz a rezgési adottságokhoz, amelyek a ti világotok harmadik/negyedik dimenziós  valóságát felemelik a Fény és árnyék eredetileg tervezett spektrumába. 

Ha így tesztek, a tudatotok ingája nem fog jelentősen kilengeni a pozitív irányból a negatívba, és a mentális és érzelmi oldalatok még stabilabbá és összpontosítottabbá fog válni.

Ez egy fontos lépés annak megtanulására, hogy a Szent Szívetekre és a Szent Elmétekre összpontosítsatok. A Megvilágosodás útjának törekednie kell a szívközpontúságra és a bölcs tisztánlátásra.

A nem felébredt ember több elhatározást tesz tudattalanul, mint intelligens tudatosságban. Az olyan, mintha fél tudatossági állapotban lennének. 
Az Ön-tudatos emberré válás kezdő fázisa annak a felfogása, hogy ő nem tudatosan felébredt. Ez elindítja a törekvést a felébredésre és a Lélek-Önmaga buzdításának folyamatát, mivel ez egy ösztönös része a spirituálisan tudatossá válásnak és egy Ön-mesterré válásnak.

Ha megadjátok magatokat a zaklatásoknak és hangosan, mérges szavakkal vagy gondolatokkal reagáltok, akkor ti az asztrális energiát használjátok, ami érintkezik az aurátokkal. A folytonos használat egy negatív gondolatot épít, amitől mindig leválva és leoldódva kell lenni a Körforgás Törvénye szerint. A negatív gondolataitok felidézése újabb követ vagy téglát állít a lelki börtönötökhöz.

Emlékezzetek, ti az egységes energiából álltok, ami létrehozza az Energetikai Megjelenéseteket és végül a Lelketek Énekét. A célotok a gondolataitok irányításának és az erőtök fókuszálásának a megtanulása. A gondolataitok ereje meg fog nőni a Mag Gondolatai intenzitásának és elfogadásának  függvényében. 

Kedveseim, tanuljatok meg fókuszálni az emberek legmagasabb és legjobb jellemzőire és a Fény bennetek levő belső körforgására – ez az egyik legfontosabb vonatkozása a személyes Ötödik-Dimenziós környezetetek megteremtésének. 

A tudattalan és tudatalatti elmétek nyelve elsősorban a képanyag. A tudatalatti és tudatos elme gyógyítása és a ráhangolódás a szupertudatos elmére nagyban felgyorsítható a képalkotási és vizualizálási módszerek akaratlagos gyakorlásával és tökéletesítésével.

A Léleknek szüksége van egy eszközre a fizikai térben, hogy megteremtse a Teremtés erejét és csodáját. Nektek emelkednetek kell, hogy fölülkerüljetek és megóvjátok magatokat a tömegtudatosság jelenlevő érzelmi káoszától; ugyanakkor hatásosan kell működnötök a tömegek között és szórni a Fényeteket a mindennapi életben.Ti nem élhettek egy elfogulatlan világban és nem hagyhatjátok el az anyagi világot annak érdekében, hogy megvilágosodjatok. Ne váljon senki egy nem valós, homályos, misztikus szolgálóvá. A Keleti filozófusok befelé forduló, befelé-irányított meditatív gyakorlatai össze vannak kötve a Nyugatiak kreatív, kifelé irányuló gyakorlataival.

A Harmadik- és az alsóbb Negyedik-Dimenziós környezetben a mentális testetek hajlamos olyan jövő kivetítésére, amely félelmet és bizonytalanságot szül. Az érzelmi test mindig újrajátssza a múlt eseményeit, néhány gyengéd emléket, de legtöbbször a félelem és a fájdalom érzésének újraélését. Jelenleg alig van nyilvántartva, hacsak nem néhány pozitív vagy negatív drámában.

Nektek törekednetek kellene egy erős, magasan fejlett kapcsolatra a mentális és érzelmi testetek között és a Lelketek és a Felsőbb Énetek között is, a fejlett, megtisztított spirituális értékekért. Ha érintkezésbe léptek az Isteni Bölcsesség magasabb frekvenciáival, briliáns elképzelések áradnak ki az intuíció felsőbb szintjeiről.

Megtapasztalhatjátok az egyik pillanatban az életörömöt és a másikban a depressziót, ahogyan fokozatosan eléritek a tudatosság egy áldott állapotát és újra elvesztitek azt. Ez a depressziós állapot azonban kevésbé intenzív lesz és kevésbé gyakori. 

Legyetek biztosak, hogy az ego vezérelt testetek lázadni fog és ellenállni fog a Lelketek és a Felsőbb Énetek erőfeszítései ellen, és megpróbál megtartani titeket a mindennapi gyakorlatotokban /szokásaitokban, hogy csak a kis éneteket szolgáljátok és annak az önérdekű vágyait. 

Azonban, ha fejlődtök, akkor a Szent Elme birodalmával érintkeztek és meg fogjátok tanulni a spirituális tisztánlátást.

Nektek állandóan figyelni kell és megítélni a szavaitokat, tetteiteket és az indítékaitokat, amint edzitek magatokat és fegyelmet gyakoroltok a kis én felett. 

Emlékezzetek: MINDEN tudás a Fénynek egy formája!

Amint igyekeztek megtudni ennek az életszakasznak a szerepét és célját, meg fogtok tanulni befelé fordulni, hogy megértsétek, kik vagytok valójában, miért cselekedtek és reagáltok úgy, ahogyan teszitek, és hogyan juthattok el a legnagyobb képességeitekhez és lehetőségeitekhez. Ebben az időben ez lehet a fő célotok. 

A visszatükrözés, az elmélkedés és az aktív meditáció meg fogja nyitni az igaz Énetek misztériumát, és azt, mi a fő célotok erre az életszakaszra.

Ti egy energiaközpont vagytok, egy tartály, egy fizikai test, amely a tiszta Teremtő Esszenciát tartalmazza. Felelősek vagytok a Fényenergia integrálásáért és használatáért, amire szükségetek van a magatok energetizálására és nektek azt tovább kell küldenetek a világ kiegyensúlyozására mindenki érdekében. 

Az engedelmeskedés az Isteni Küldetésetekhez és a Kozmikus Törvényhez azt jelenti, hogy elfogadjátok az összes Univerzális Törvényt, amikor azt kinyilvánítják nektek.A felemelkedés útján járva állandó erőfeszítésre van szükség, hogy a legjobb jót válasszátok egy intenzív szolgálati vággyal együtt. Felelősséget kell vállalnotok minden tettért és azért az energiáért, amire jogosultak vagytok, az akár pozitív, akár negatív, mert az vissza fog térni hozzátok a Körforgás Törvényén keresztül.

A jelenlegi földi célotok egy Világszolgálóvá válni, és a leggyorsabb módja ennek az Ön-mesterségnek az elérésére a belső Isteni Erő lángjának az ösztönzése. Az Ön-mesterség kis lépésekben érhető el, nem nagy ugrásokban.  

Kedveseim, nem számít milyen Spirituális/Ön-tudatot értetek el, bátorítunk titeket, hogy az életetekben az elsőbbséget a legmagasabb tudat megszerzése képezze. 

Az általatok múltban megélt és megtapasztalt világ és valóság gyorsan megváltozik. Arany lehetőségetek van, hogy csatlakozzatok azoknak a sorához, akik egy teljesen új világot teremtenek maguknak és másoknak.

Jogotok van maradni a valóság alacsonyabb világában is, a negatív környezetben, ami gyorsan tisztul, tisztítják és változtatják, ezért káosz és monumentális változások érik a tömegeket és a Földet, amit most tapasztaltok. 

Mit fogtok választani?

Bármi is a választásotok, mi irányítani és védeni fogunk titeket a Kozmikus Törvény keretein belül, és mindig mérhetetlenül szeretni fogunk titeket. 

Mihály Arkangyal vagyok.
“Archangel Michael: The Fiery Forces of Creation Are Sweeping The Earth,” Channeled by Ronna Herman, December 1, 2016, at http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

Fordította: M Anna