2016. december 4., vasárnap

A Fény Membránjai - Mihály Arkangyal 2016.12.01.Hasznos útmutatásokat nyújt  számunkra Mihály Arkangyal a változásnak mostani nehéz időszakában.
Milly

A Fény Membránjai


Mihály Arkangyal 
Ronna Herman csatornázásával, 
2016. December 1.

 
Sananda December 2, 2016

Mihály Arkangyal (csatornázott üzenet)

Kedves Mesterek!

Emlékezzetek erre a kifejezésre: A Fény Membránjai, mert ez fontos, mivel ez az fogalom teljesen meghatározott az elmétekben.

Fénymembránok voltak elhelyezve a memóriátokban amikor elkezdtétek az utatokat a harmadik/negyedik dimenziók képzeletbeli realitásába.
Fénymembránokat helyeztek el a Szent elmétek és a Szent szívetek bejáratába.
Egy membrán volt/van a Harmadik Szemetek körül /a belső oldalon.
Ha a Felsőbb Énetek elhatározza, hogy itt az ideje a harmadik szem felnyílásának, az meg fog történni, ha egy szent energialökést kaptok a homlokotok fölé.
Ezek a speciális energiák felnyitják a Fény Kristálymagját a tobozmirigyetekben, ami elindítja a tisztánlátás érzékelésének képességét.

Sokan hallottatok  Ring-Pass-Not-ról  a Fénysugárzás vékony membránjáról, ami körülöleli a bolygót. Ez egy korlátozó karantén forma volt, ami folyamatosan oldódik fel a földi atmoszférától, ezzel megengedve a kozmikus információáradat kapuinak, hogy kivágódjanak és így a Kozmikus Bölcsesség kiáramolhasson a Világot Szolgálók/Kozmikus Üzenethozók egy külön csoportjához. ( Ring-Pass-Not az ezoterikus filozófiai neve annak a fátyolnak, melynek kapuján át tudunk lépni, ha legyőzzük a korlátainkat, félelmeinket - ford. Megj.)

Sok életszakaszban ezeknek a kiváló lelkeknek mindegyike intenzív előkészületi állapotban volt a felsőbb birodalmakban. Erre az intenzív tréning időszakra szükség volt, hogy megvalósítsák a fejlett tanítás pontos, szabályos és időszerű módszerét. 

Az a Kozmikus Törvény, hogy nektek az új igazság minden szintjét át kell venni és meg kell élni ahhoz, hogy a következőre lépjetek, a fejlettebb szintre. Ez a kezdet egy egyedi és speciális útja.

A Fény Kozmikus Tanácsa Felemelkedett Mesterei nem tanítanak nyíltan a nyilvánosság előtt. Ők teljesen a tanítványaikon keresztül kezdeményeznek, leginkább a felsőbb bölcs tanítások sugalmazott gondolati formáinak átadásával. A kezdeti munka a mentális szinten indul, általában a színfalak mögött. Egy kiválasztott csoport azonban aktívan tanít a világban arra késztetve másokat, hogy a Világot Szolgálókká váljanak, a legfontosabb feladatukként.

Van egy Fényjárvány, ahol minden embert bombáznak az Arany Fény megtisztított frekvenciái a Földön; miáltal minden egyes ember csak befogadni és integrálni tudja a Fény frekvenciáit, hogy a fizikai vérerek tárolhassák azokat. Nektek képeseknek kell lennetek az Arany Fény magasabb frekvenciájának átalakítására, hogy hasznotokra váljon az és használjátok azt.

Közületek azok, akik rendíthetetlenül követték azt az utat, ami számotokra meg volt tervezve, azok gyorsan kerülnek a megvilágosodás különös fokának a befejezett állapotába, ahogy tettétek azt az elmúlt tíz évben. 

Amikor megvalósítjátok az igazi Ön-mesterségeteket, a gondolataitok és a szavaitok ártalmatlanná fognak válni, a kritika és a negativitás nem maradhat a szeretet és az igazság Fényében. 
A szolgálat a Lélek-Önmagatok belső sugallata, mint a vágy, ami az ego fő szándéka.

Az ihletből vagy az érzelmek megmozdulásából, az ego-vezérelt testből a Lélek és a Felsőbb Én inspirált gondolataivá történő átváltozásotok tökéletessé váltak.

A figyelmetek a csoporttudat felé irányult és arra, hogyan szolgáljátok az emberiséget. Ti tehát helyesen az átváltozás útján vagytok az énből/ az egyéni érdekemből a magasabb frekvenciák felé – a mi/ az egységes tudatállapot felé.

A kapott intuitív gondolatok, a vezetőktől származó útmutatások, az angyali segítségek és a Felsőbb Énetek erősebbé változtat titeket, amint egyre több tiszta Arany Fény energiát vesztek át. 
A személyes valóságotok kitágul az én /és az én tudatállapotom egy kis világából egy kiterjedt tudatállapotba, ami magában foglalja a világot, a naprendszert és még azon túl is terjed. 
Többé nem reagáltok úgy a fájdalmas eseményekre, mint a sorsra vagy büntetésre, hanem úgy, mint a növekedés kihívásaira és lehetőségeire. 

Ti gyorsan kikerültök az energiakeveredésből, vagy az emberiség által gondolt kollektív tudatossági csoportból, ami az erőszakos cselekedetek keveréke. A Felemelkedés egy folyamat, ami által folyamatosan a Lélekfeletti/Felsőbb Ének energia/rezgési mezeje magasabb és magasabb szintjeire emelkedtek – örökké haladva a magasabb dimenziók Isteni Energiája elvont területeire. 

A lelketek tisztában van a múltból hozott kiegyensúlyozatlansággal és azokkal, amiket ebben az életszakaszban hoztatok létre. Meg fog tenni minden lehetséges dolgot, hogy ezeket a kiegyensúlyozatlanságokat a figyelmetekbe terelje, hogy helyre tudjátok hozni a hiányosságokat és összehangolódjatok a Felsőbb Énetek következő szintjével. Ez a Lélek  fő célja. A Lelketek és a Felsőbb Énetek meg fog tenni minden erőfeszítést a rezgési frekvenciátok emelése és az érzelmi és mentális testetek ingadozó energiái harmonizálása érdekében.

Amint haladtok az úton és kezditek megérinteni a Fény magasabb rezgési tulajdonságait, tapasztalni fogjátok a Kozmikus Szent Tűz intenzív rezgéseinek a hatásait. 

A teremtés tüzének erői három módon fognak érinteni titeket:
a Súrlódás Tüze: a Test Tüze** 
Naptűz: a Lélek Tüze**
Elektromágneses Tűz: a Szellem tüze.

Vagyis meg fogjátok tanulni a különböző Fénylények frekvencia-tulajdonságai forrásainak a felismerését, akikkel együtt dolgoztok. Különbséget tudtok majd tenni a finom erők és a sugarak között. Arra kell törekednetek, hogy Isteni megfigyelőkké váljatok és a pártatlanság mestereivé.

Ti tudjátok, hogy kik vagytok, nem kell mondanunk nektek. Arra kérünk titeket, hogy az Erőtök Központját állhatatosan a Szent Szívetekben tartsátok és a Világ Szolgálata magas szintjeire juttassátok. Amint a Felemelkedett Mesterek birodalmába egyre jobban és jobban bekerültök, a szolgálatotok választott útja egyre könnyebbé válhat – majdnem erőfeszítés mentessé. A fő kihívásaitok és tesztelésetek már mögöttetek vannak, amint az Arany Fény nagyobb mennyiségeit magatokba szívjátok.A magatokban hordott belső háborúk lassan eltűnnek, amint azok a Szeretet átalakító rezgéseibe kerülnek. Kedves békeharcosaim, amint a Fényetek ragyogóbban világít a világba, nektek ébernek kell lennetek, hogy semmit ne tegyetek, ami gyújtópontja a negatív rezgési erőknek. Ti azt tanuljátok, hogy a Magasabb Erők igazgatói legyetek. Amint az Ön-mesterségeteket rendbe hozzátok, meg fogjátok tanulni minden körülöttetek levő energia minőségének és erejének a meghatározását.

Minden korszakban és fő ciklusban a Kozmikus Tudás és az Isteni Igazság elérhető volt azoknak, akik nyitottak voltak és szívből szerettek. Itt az ideje annak megértésére, hogy hol áll az emberiség a fejlődés létráján. Minden embernek tudomást kell szereznie róla és vágynia kell az ő személyes küldetése betöltésére.

Ebben az időben mindannyiótoknak, akik a Felemelkedés spirálján szilárdan álltok, a fő célotok visszatérni azokhoz a rezgési adottságokhoz, amelyek a ti világotok harmadik/negyedik dimenziós  valóságát felemelik a Fény és árnyék eredetileg tervezett spektrumába. 

Ha így tesztek, a tudatotok ingája nem fog jelentősen kilengeni a pozitív irányból a negatívba, és a mentális és érzelmi oldalatok még stabilabbá és összpontosítottabbá fog válni.

Ez egy fontos lépés annak megtanulására, hogy a Szent Szívetekre és a Szent Elmétekre összpontosítsatok. A Megvilágosodás útjának törekednie kell a szívközpontúságra és a bölcs tisztánlátásra.

A nem felébredt ember több elhatározást tesz tudattalanul, mint intelligens tudatosságban. Az olyan, mintha fél tudatossági állapotban lennének. 
Az Ön-tudatos emberré válás kezdő fázisa annak a felfogása, hogy ő nem tudatosan felébredt. Ez elindítja a törekvést a felébredésre és a Lélek-Önmaga buzdításának folyamatát, mivel ez egy ösztönös része a spirituálisan tudatossá válásnak és egy Ön-mesterré válásnak.

Ha megadjátok magatokat a zaklatásoknak és hangosan, mérges szavakkal vagy gondolatokkal reagáltok, akkor ti az asztrális energiát használjátok, ami érintkezik az aurátokkal. A folytonos használat egy negatív gondolatot épít, amitől mindig leválva és leoldódva kell lenni a Körforgás Törvénye szerint. A negatív gondolataitok felidézése újabb követ vagy téglát állít a lelki börtönötökhöz.

Emlékezzetek, ti az egységes energiából álltok, ami létrehozza az Energetikai Megjelenéseteket és végül a Lelketek Énekét. A célotok a gondolataitok irányításának és az erőtök fókuszálásának a megtanulása. A gondolataitok ereje meg fog nőni a Mag Gondolatai intenzitásának és elfogadásának  függvényében. 

Kedveseim, tanuljatok meg fókuszálni az emberek legmagasabb és legjobb jellemzőire és a Fény bennetek levő belső körforgására – ez az egyik legfontosabb vonatkozása a személyes Ötödik-Dimenziós környezetetek megteremtésének. 

A tudattalan és tudatalatti elmétek nyelve elsősorban a képanyag. A tudatalatti és tudatos elme gyógyítása és a ráhangolódás a szupertudatos elmére nagyban felgyorsítható a képalkotási és vizualizálási módszerek akaratlagos gyakorlásával és tökéletesítésével.

A Léleknek szüksége van egy eszközre a fizikai térben, hogy megteremtse a Teremtés erejét és csodáját. Nektek emelkednetek kell, hogy fölülkerüljetek és megóvjátok magatokat a tömegtudatosság jelenlevő érzelmi káoszától; ugyanakkor hatásosan kell működnötök a tömegek között és szórni a Fényeteket a mindennapi életben.Ti nem élhettek egy elfogulatlan világban és nem hagyhatjátok el az anyagi világot annak érdekében, hogy megvilágosodjatok. Ne váljon senki egy nem valós, homályos, misztikus szolgálóvá. A Keleti filozófusok befelé forduló, befelé-irányított meditatív gyakorlatai össze vannak kötve a Nyugatiak kreatív, kifelé irányuló gyakorlataival.

A Harmadik- és az alsóbb Negyedik-Dimenziós környezetben a mentális testetek hajlamos olyan jövő kivetítésére, amely félelmet és bizonytalanságot szül. Az érzelmi test mindig újrajátssza a múlt eseményeit, néhány gyengéd emléket, de legtöbbször a félelem és a fájdalom érzésének újraélését. Jelenleg alig van nyilvántartva, hacsak nem néhány pozitív vagy negatív drámában.

Nektek törekednetek kellene egy erős, magasan fejlett kapcsolatra a mentális és érzelmi testetek között és a Lelketek és a Felsőbb Énetek között is, a fejlett, megtisztított spirituális értékekért. Ha érintkezésbe léptek az Isteni Bölcsesség magasabb frekvenciáival, briliáns elképzelések áradnak ki az intuíció felsőbb szintjeiről.

Megtapasztalhatjátok az egyik pillanatban az életörömöt és a másikban a depressziót, ahogyan fokozatosan eléritek a tudatosság egy áldott állapotát és újra elvesztitek azt. Ez a depressziós állapot azonban kevésbé intenzív lesz és kevésbé gyakori. 

Legyetek biztosak, hogy az ego vezérelt testetek lázadni fog és ellenállni fog a Lelketek és a Felsőbb Énetek erőfeszítései ellen, és megpróbál megtartani titeket a mindennapi gyakorlatotokban /szokásaitokban, hogy csak a kis éneteket szolgáljátok és annak az önérdekű vágyait. 

Azonban, ha fejlődtök, akkor a Szent Elme birodalmával érintkeztek és meg fogjátok tanulni a spirituális tisztánlátást.

Nektek állandóan figyelni kell és megítélni a szavaitokat, tetteiteket és az indítékaitokat, amint edzitek magatokat és fegyelmet gyakoroltok a kis én felett. 

Emlékezzetek: MINDEN tudás a Fénynek egy formája!

Amint igyekeztek megtudni ennek az életszakasznak a szerepét és célját, meg fogtok tanulni befelé fordulni, hogy megértsétek, kik vagytok valójában, miért cselekedtek és reagáltok úgy, ahogyan teszitek, és hogyan juthattok el a legnagyobb képességeitekhez és lehetőségeitekhez. Ebben az időben ez lehet a fő célotok. 

A visszatükrözés, az elmélkedés és az aktív meditáció meg fogja nyitni az igaz Énetek misztériumát, és azt, mi a fő célotok erre az életszakaszra.

Ti egy energiaközpont vagytok, egy tartály, egy fizikai test, amely a tiszta Teremtő Esszenciát tartalmazza. Felelősek vagytok a Fényenergia integrálásáért és használatáért, amire szükségetek van a magatok energetizálására és nektek azt tovább kell küldenetek a világ kiegyensúlyozására mindenki érdekében. 

Az engedelmeskedés az Isteni Küldetésetekhez és a Kozmikus Törvényhez azt jelenti, hogy elfogadjátok az összes Univerzális Törvényt, amikor azt kinyilvánítják nektek.A felemelkedés útján járva állandó erőfeszítésre van szükség, hogy a legjobb jót válasszátok egy intenzív szolgálati vággyal együtt. Felelősséget kell vállalnotok minden tettért és azért az energiáért, amire jogosultak vagytok, az akár pozitív, akár negatív, mert az vissza fog térni hozzátok a Körforgás Törvényén keresztül.

A jelenlegi földi célotok egy Világszolgálóvá válni, és a leggyorsabb módja ennek az Ön-mesterségnek az elérésére a belső Isteni Erő lángjának az ösztönzése. Az Ön-mesterség kis lépésekben érhető el, nem nagy ugrásokban.  

Kedveseim, nem számít milyen Spirituális/Ön-tudatot értetek el, bátorítunk titeket, hogy az életetekben az elsőbbséget a legmagasabb tudat megszerzése képezze. 

Az általatok múltban megélt és megtapasztalt világ és valóság gyorsan megváltozik. Arany lehetőségetek van, hogy csatlakozzatok azoknak a sorához, akik egy teljesen új világot teremtenek maguknak és másoknak.

Jogotok van maradni a valóság alacsonyabb világában is, a negatív környezetben, ami gyorsan tisztul, tisztítják és változtatják, ezért káosz és monumentális változások érik a tömegeket és a Földet, amit most tapasztaltok. 

Mit fogtok választani?

Bármi is a választásotok, mi irányítani és védeni fogunk titeket a Kozmikus Törvény keretein belül, és mindig mérhetetlenül szeretni fogunk titeket. 

Mihály Arkangyal vagyok.
“Archangel Michael: The Fiery Forces of Creation Are Sweeping The Earth,” Channeled by Ronna Herman, December 1, 2016, at http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

Fordította: M Anna2016. november 30., szerda

A szabadenergia elterjed a Földön

A szabadenergia elérése és elterjedése ma még nem megoldott, pedig kb. 100 év óta, nagyon sokan foglalkoznak vele.
Pontosan tudjuk: itt az ideje annak, hogy elterjedhessen a szabadenergia.


A szabadenergia elterjed a Földön
A földi élet további fennmaradásához az szükséges, hogy a szabadenergia minél előbb elérhető legyen az emberiség számára

A szabadenergia elterjed a Földön! – Kérjük, hangolódj rá Te is!

Az emberek egyik legnagyobb gondja az energiaellátás. A jelenleg használt fosszilis energiahordozókból egyre kevesebb van és egyre drágább, a környezetet pedig szennyezik. Az alternatív energiaforrások drága beruházást igényelnek és alacsony a hatékonyságuk.

A szabadenergia elérése és elterjedése ma még nem megoldott, pedig kb. 100 év óta, nagyon sokan foglalkoznak vele.
Pontosan tudjuk: itt az ideje annak, hogy elterjedhessen a szabadenergia.

Ahhoz, hogy a szabadenergia minél előbb elérhető legyen, az emberek kifejezett igénye is szükséges, ezért a megoldásra közös ráhangolódást kérünk és szervezünk.

A ráhangolódás tartalma

 A szabadenergia elterjed a Földön 

Módszer

Bármilyen, általad ismert és alkalmazott módon megteheted a ráhangolódást, vagyis:
  • vizualizációval,
  • imával,
  • meditációval,
  • stb.

Helyes, ha többször is ráhangolódsz, mert ezzel állandósítod és fenntartod az igényedet.


Miben rejlik a közös ráhangolódás megvalósító ereje?


A közös ráhangolódás teremtő erővel bír. Sokan ismerjük és pontosan tudjuk ennek erejét.
Minél többen hangolódunk rá, annál jobban felgyorsul a megvalósulása.

Mi a következménye annak, ha a ráhangolódásunk eredményes?

A közeljövőben nem kell fizetned a villamos-, hő- stb. energiáért, amelyért eddig a jövedelmed kb. 15-30%-át fizetted ki.
a földi élet további fennmaradását teszed lehetővé.

Kérjük, hogy Te is hangolódj rá:

 A szabadenergia elterjed a Földön! 


A szabadenergia jelentőségének és fontosságának megértéséhez ajánlott információk
2016. november 19., szombat

A Kollektíva üzenete 2016. 11.17.És mi azt mondjuk, hogy ti nem csak a tanúi, de részesei is vagytok az energiák leghatékonyabb átfordításának és felemelésének, olyanoknak, amiket ez a bolygó sok ezer éve nem látott.


A Kollektíva

Caroline Ocean Ryan közvetítésével,

2016. november 17.


 Sananda November 17, 2016
A vezetők csapata (csatornázott üzenet)

A galaktikusok, az elemi földiek, a felemelkedett mesterek, a tündéri vének és az angyalok legújabb vezetői, mint a Kollektíva:

Üdvözletünk Fényharcos barátaink!

Örülünk, hogy ma újra lehetőségünk van beszélni hozzátok.
Tudjuk, hogy sokan levertséget, bizonytalanságot éreztek, néha aggódtok és féltek az Egyesült Államok legújabb történései során, ami nem csak ezt az országot, de sok más országot is érint.

És mi azt mondjuk, hogy ti nem csak a tanúi, de részesei is vagytok az energiák leghatékonyabb átfordításának és felemelésének, olyanoknak, amiket ez a bolygó sok ezer éve nem látott.

Távol attól, hogy látnátok a dolgok végét, ti tanúi vagytok egy kezdődő és példátlan dolognak.

Kétségkívül, ti a régi hatalom végét látjátok .
Ti a sötét hatalmak ellenőrzésének és a sűrű, alacsony frekvenciáknak végét látjátok, ami az emberi tudatot olyan szinten tartotta, ami csak a csupasz megélhetést engedte meg olyan sok ideig.

Ez a régi mátrix alatt a ti magasabb szintű ösztöneitek és a magasabb dimenziós képességeitek el voltak különítve tőletek, csak néhányan voltak, akik meg merték engedni maguknak, hogy megtapasztalják és beszéljenek vagy írjanak erről.Amikor így tettek, akkor a saját magukat és a családjukat veszélyeztették, és sokszor megkínozták, bebörtönözték vagy megölték őket a merészségükért, hogy nem csak az elképzeléseiket mondták el, de a rezgésüket is olyan szintre hozták, hogy a régi mátrix nem tudta elviselni.

Igazából a bitorlók jobban féltek, mint bárki más.

És így ti újra itt álltok, készen a beszédre, ahogyan majdnem mindannyiótok tette ezt más életszakaszokban, a legmagasabb éleslátással, amivel rendelkeztek.

Készen álltok megélni a Föld megsegítésének szép ajándékát és azt, hogy minden élőlény úgy emeli a rezgését, hogy egészségessé, megvilágosodottá és szabaddá váljon az elmúlt karma és a megoldatlan sérülések nyomásától.

A mai időt kivéve, az élet régi formái egy elnyomó állam alatt nem megfelelőek.

Most, amint felemelitek a hangotokat, rájöttök, hogy:

Erő van a hangomban, és a jelenlétemben. Erő van a gondolataimban, az elhatározásaimban,  a valóság felismerésében – az egész magasabb utamban, amint minden nap feljebb lépek.

Ez egy olyan erő, amit földi szervezet nem tud megszüntetni. Most, Mi erősek vagyunk, és Egyként lépünk fel. Ők nem fognak elmozdítani minket.”

Ha láthatnátok, amit teszünk, az emberi gondolat és elhatározás hatásos energia hullámait – az erőteljes szándékokat, amik most növekednek és egybeolvadnak egy megújult külső formában és emancipációban az egész világon –akkor nem lenne kételyetek egy pillanatra sem.

Látni fogjátok, hogy messze nem veszít mindenki, hanem mindenki nyer, bár úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban sok minden veszélyben van.

Értsétek meg, hogy elérkeztetek ehhez a pillanathoz. Az emberiség jelenlegi állapota nem nektek hanem általatok alakult így.

Nem csak azért jöttetek, hogy az alacsonyabb rezgéseket tapasztaljátok meg, hanem érzékeljétek annak a túlszárnyalását is, sőt tapasztaljátok meg a Szeretetet és a megbocsájtást.  És túl fogtok jutni ezeken a bonyolult időkön, ezeken a kimerítő pillanatokon, amik kétségbeesés és sokk, félelem és bizonytalanság között ingadoznak, amikor a csodálatos szándékotok szerint az Új Földhöz társultok, hogy szabadok legyetek a régi akadályoktól, és egy erőteljes, Fénnyel telített bolygót hozzatok létre, ami a magasabb dimenziókkal egybecseng.

Most mondjátok ki hangosan és gondoljatok arra, amit mondtok:

“Én ezennel megállapítom  az Emberiség függetlenségét ezen a Földön!
Ezennel hívom a Mennyei Kormányt, és teljes egészében törvénybe iktatom a NESARA törvényt, Most!
Leföldelem azokat a magas energiákat, amikre most szükség van! Közülünk minden Fényküldött most együtt dolgozik, Egyként.
Megállapítjuk és előhívjuk az Emberiség és minden Földi Élet érdekében a Legnagyobb Jót, ami most egy magasabb formában van teljesen bemutatva.
Elengedjük a régi formákat. Új Földet teremtünk Most, minden szépségében és erejében”.

Nagy együtteremtő erő van a szavaitokban, akár hangosan mondjátok ki azokat, akár leírjátok azt, mint  Szabadság és Függetlenség Nyilatkozatot.  

Akartok alkimistái lenni a magasabb energiáknak, amelyek bekerülnek a bolygóra, és amelyeknek ti vagytok az eszközei, a legjobb megjelenítői? 

Nem akarjátok többé vesztegetni a gondolataitokat és érzelemmel viszonyulni egy régi elnyomó rendszerhez, amelynek az útja évtizedek óta kifelé halad és most gyorsabban eltűnik, mint elképzelitek? Természetesen igen!  Természetesen elengeditek a régit – erőtlenné teszitek és megszüntetitek azt a jelenlétetekkel, és a felszabadítás hatékony energiáinak a lehorgonyozásával.

A munkát a leheletetekkel és a Földön való jelenlétetekkel végzitek.

És ha kimerültnek érzitek magatokat fizikailag vagy érzelmileg, akkor tudjátok, hogy a testetek minden sejtje és az éterikus lényetek egy intenzív újrahitelesítésen, újjáépítésen megy keresztül.

Ti az energiátokat a minden éjszakai alvási fázisban végzett munkára is irányítjátok, együtt dolgozva a lélekcsaládotokkal és az ikerlelketekkel, hogy törvénybe iktassák és lehetővé tegyék a Föld felszabadulását a régi rendszeréből miközben segítitek egy új helyzet létrehozását bármilyen területen az életetek küldetésének megfelelően.

És tudjátok, hogy most minden rendben és pontosan jól történik az ébredési óráitokban? Néhány napja, ugye?
És mégis - nektek való néhány katasztrófát tervezni a jövőre, ami még nem történt meg? Ezt feltehetően sohasem fogják megengedni az összes Fénymunkás felsőbb énjeinek kollektívái, akik minden pillanatban figyelik a Földet.

A ti dolgotok izgulni vagy aggódni?
Vagy az a dolgotok, hogy örüljetek, éljetek békében a tiszta és felbecsülhetetlen Jelen Pillanatban?

Nézzük a Napot, ahogy az őszben (tavaszban) játszik a levelek és a fű fölött, és örvendezik mindennek, ami jó, akár látszik kívülről, akár nem. 

Félelembe esni, az a múlt módszere, kedveseim. Ez nem a ti utatok. Sohasem volt. 
Ezt teszitek egy ideje, ami a nagy tapasztalat része az alacsonyabb dimenziós életben.
Ez azonban a Szeretet ellentéte, és ellentéte annak, amik vagytok. És így mi veletek együtt örülünk, a felsőbb megjelenésetekkel, akik velünk együtt a felsőbb dimenziókban vannak, és amint mellettetek megyünk, általában láthatatlanul, úgy érezzük és tapasztaljuk, mintha abban az időben mi magunk volnánk az emberi testben (és ti nagyon csodálkoznátok, hogy a Földön lehettek ebben az izgalmas pillanatban).

Ez az enyhe mozdulat a szemetek sarkában valószínűleg valaki Közülünk, aki a jelenlétünket tudatja veletek és emlékeztet titeket, hogy veletek vagyunk minden pillanatban – és ti vagytok a mi növekvő ötödik dimenziós utunk, itt Mindannyiunkkal.  

Namaste, kedveseim! Ez is az utazás része.
Része a Fénynek. Része a gyönyörű víziótoknak.
Lépjetek hátrább, és nézzétek meg a műveteket egy szélesebb látókörből!
Mindig veletek vagyunk. 

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

További közlés a szöveg pontos megtartásával és az eredeti link közlésével lehetséges.

Fordította: M Anna

2016. november 10., csütörtök

Összefogás az Egy-s-Ég Megteremtéséért! 2016.december 21-én a Fény Ünnepén


A Fény megszületésének Ünnepe – rendezvény- hogy a világ összes háztartásába eljuthasson a béke, és a szeretet érzése!

 A Fény Ünnepe
Összefogás az Egy-s-Ég Megteremtéséért! 
2016. december 21-én


A  CMM Televízió ‎és Sólyom Nemzet-s-Ég  közös rendezvénye


Időpont:

Napfelkelte 2016 december 21, Téli napforduló


Ajánló:

A Fény Megszületésének Ünnepe – rendezvény-  hogy a világ összes háztartásába eljuthasson a Béke, és a Szeretet érzése!


Kik vagyunk?

A „SÓLYOM NEMZET-S-ÉG” egy magyar, hagyományőrző közösség, amely a Szeretet megteremtését tűzte ki célul. Hiszi, hogy az emberiség felemelkedéséhez és felszabadulásához a Szeretet kinyilvánításán, a Szeretetalapú Társadalmak és Nemzetek létrehozásán keresztül vezet az út.
Mit akarunk?

A december 20-ról 21-re virradó éjszaka az év leghosszabb éjszakája, ezért reggel, napkeltekor a Fény megszületését ünnepeljük. A Fény megszületésére és az egész bolygón való megnyilvánulására, ebben a korban, ebben az időben szinte nagyobb szükségünk van, mint az emberiség történelmében bármikor.

Ezért ezen a napon egységbe hívjuk a világ minden nemzetéből a már szeretetben létező és a szeretetre vágyó lelkeket, hogy egy közös meditációval, egy közös imával járuljanak hozzá, hogy a Fény, a végtelen szeretet és a béke bejárhassa a Föld bolygót Keletről-Nyugatra és Északról-Délre.

Ez egy lélekemelő, bensőséges, ünnepélyes alkalom, amelyet a Civil MultiMédia Televízió on-line élő, egyenes adásban közvetít. Így juttatjuk el ezeket a csodálatos pillanatokat azoknak az embereknek, családoknak az otthonaiba, akik személyesen nem tudnak jelen lenni. Különböző országokból is csatlakozhatnak hozzánk élő képpel és hanggal, hogy mindenki a saját anyanyelvén köszönthessen másokat és üdvözölhesse a Fény megszületését.


Programtervezet:

Ezen a napon napkelte, magyar idő szerint 07 óra 30 perckor lesz. Ekkor egy ősi magyar hagyomány szerint történő tűzszertartás veszi kezdetét. Ezután következik a közös meditáció és a más országokból résztvevők kapcsolása a helyszínre a világhálón keresztül.


Ezt követően a lélek hangja dalban szólal meg. A zene és az ének nyelvén szólunk minden résztvevőhöz, akik szeretetben velünk vannak, legyenek a világ bármely pontján. Olyan népzenei együttesek, énekesek lépnek a közönség elé, akiknek tolmácsolásában, táltos dobok kíséretében őserejű népdalok szólalnak meg.


A rendezvény helyszíne:

Közép-Európa, Magyarország. A fővárostól, Budapesttől 20 km-re lévő, Pilis és Budai- hegység lábánál található szakrális terület.

A helyszín, könnyen megközelíthető autópályáról, és a budapesti repülőtérről. Cím:

Budakalászi Kőbánya
Köves út 061
2011 Budakalász Pest-megye
A zenei előadások 1 nagy színpadon, illetve a rögtönzött formációk előadásai, egy kisebb dobogón lesznek megtartva. Terveink szerint étkezősátrakat és kültéri főzési lehetőségeket biztosítunk. Az élő bejelentkezések, egy kivetítőn lesznek láthatóak.


A rendezvényen való részvétel ingyenes!

Hisszük, hogy közösségi finanszírozással meg tudjuk valósítani azt a rendezvényt, ami az összes Föld lakót közelebb hozhatja a Szeretethez, a Békéhez, és egymáshoz.

Hiszünk, az Öntudat erejében!

Alkossunk együtt, egy szerethetőbb Világot!


Videó:
Tegyük jobbá együtt a világot!
A SÓLYOM NEMZET-S-ÉG az Öreg Isten akaratából , Nagyboldogasszony Anyánk örömére 
hív és vár Benneteket 
2016. december 21-én reggel 7 órára,
a budakalászi kőbányába, 
a Pilisbe, 
közös Tűzszertartásra, közös imádságra, 
hogy együtt megünnepeljük az Új Nap megszületését.

Teremtsünk EGY-s-ÉG-et
 a végtelen szeretet és a végtelen béke harmóniájában, 
hogy közös kinyilatkoztatásban 
az egy gondolat, egy akarat, egy cél 
megvalósuljon.
A rendezvény támogatásáról:

A CMM TV november 7-én elindított egy kampányt, egy angol nyelvű oldalon  (INDIEGOGO),  ahol a rendezvény lebonyolításához pénzügyi támogatókat keresünk. A lényege, hogy az erre az oldalra feltöltött videókkal, találmányokkal pénzt, tőkét lehet kérni a megvalósításhoz. 

Világszerte milliók keresik fel naponta ezt az oldalt, és támogatják a nekik szimpatikus kezdeményezéseket. 


A kérésünk, akinek van erre lehetősége,  támogassa 1-2 USA dollár (5-600 Ft) befizetésével a kampányt, mert a látogatások és a befizetések gyakoriságától függ, hogy melyik (első vagy sokadik) oldalon jelenik meg a felhívásunk. Minél előrébb, természetesen annál több embert érünk el. Az első néhány nap a nagyon lényeges a sikerességben.

A december 21-i rendezvénynek lesznek költségei, nem mindegy, hogy mekkora összegből tudunk gazdálkodni. ( Pl. mentőkocsit kell hívni a helyszínre, hisz tömegek lesznek jelen, és ez előírás. Illemhelyet kell bérelni, biztonság, hangosítás, stb., stb.)

Természetesen szívesen vesszük, ha minél több ismerősötöket tájékoztattok erről az ügyről. Természetesen a sok-sok dollárt külföldi támogatóktól várjuk. De ahhoz az is kell, hogy sok pici támogatónk legyen.

Áldás!Egy támogató hozzászólása: 

Sziasztok! Én tegnap megpróbáltam az utalást az INDIEGOGO oldalon, és sikerült! :)
Aki teheti kövesse a példámat!
Ha van MasterCard bankkártyád, akkor tudsz utalni.
Menete:
-Back it - összeg beírása számmal (pld. 1, akkor 1 dollárt vonnak le a számládról ez kb. 290,- ft, és tényleg ennyit vonnak le, nem többet, úgyhogy nem kell aggódni!!:) )
- Check out - full name (teljes név) + email cím .
- Yes, I want to know about the latest campaigns, news and events szövegnél érdemes a pipát kivenni, hogy ne kapjatok utána reklám e-mail-eket.
–  Lap alján választani lehet. - Ha szeretnéd, hogy látszódjon a neved majd az oldalon, mint adományozó, akkor a Full Name-ra klikkelj, ha inkognitóban akarsz maradni, akkor az Anonymous-ra kattints .
– Continue to paypal – itt beírod az országot (Hungary), bankkártyád adatait, keresztneved, vezetékneved, utca-házszám, város, ország, irányítószám, telefonszám és e-mail cím.
 – Save this information szövegnél ki kell venni a pipát .
– Review and Continue.

ÉS KÉSZ!!!! Van, hogy hibaüzenetet ír ki, akkor valamilyen adatot elfelejtettél beírni, le kell ellenőrizni, meg mintha bizonyos idő után automatikusan kidobna a rendszer, akkor újra kell kezdeni, de megéri!
Várjuk csoportok jelentkezését!

Kérjük azon csoportok feliratkozását, akik csatlakozni szeretnének személyesen, illetve tartózkodási helyükön tűzgyújtással a rendezvényhez, hogy a lebonyolításhoz szükséges további információkat átadhassuk.
Angol nyelvű felhívás:

Celebrating the birth of Light in RITUAL and in MEDIA – a Global event bringing peace, love and awareness to a collective human race!
At the peak of historical darkness, we are eager to see the turning point, the arrival of the Age of Light. In the Solar year, the night of 20th December is the longest night, so with the dawn of 21st December we celebrate the real turning point, the birth of the Sun’s new Light. Today more than ever before in human history, we are in grave need of this birth, its realisation and celebration all over the Globe.

Angol nyelvű videó:
Hiszünk, az Öntudat erejében!
Alkossunk Együtt, egy szerethetőbb Világot!
Várunk szeretettel!2016. november 8., kedd

Mi zajlik a világban? 2016.11.08.


Ha azt hiszed, hogy semmi nem történik jó irányban, vagy pedig az amerikai eseményekhez semmi közünk, vagy esetleg neked már minden mindegy, mert már nem reménykedsz, akkor rosszul hiszed!

Összefogott Kelet és Nyugat. A keleti Öregek (nem tudni pontosan kik, sokszor Fehér Sárkány Társaságnak említik őket) összefogtak az amerikai felébredt emberekkel (sokan vezető poszton vannak). Együtt kidolgozták az emberiség felszabadításának békés módját. Az Öregek kezében fantasztikusan hatalmas vagyon van, és ennek felajánlásáért cserében ragaszkodnak a jólét és béke megteremtéséhez az egész Földön.

Az emberek többsége sajnos még alszik, nem ébredt rá a változtatás lehetőségére, vagy módjára. Közben a körülmények egyre veszélyesebben romlanak. Folyik a Természet pusztítása, nő a szenvedés, az elégedetlenség, az agresszivitás. Ezért fontos minél hamarabb beindítani a változásokat.

"A fejétől büdösödik a hal", ezért figyeljünk csak oda, mi történik  Amerikában! Több különböző forrás is  kimondja az igazságot, és szerencsére sokan tesznek is azért, hogy eltávolítsák az emberiséget fogvatartóakat és a rendszerüket.

Mindegy ma mi lesz az eredménye az amerikai elnökválasztásnak. Az új rendszer alapjai le vannak fektetve, a bevezetés nem várathat magára sokáig,. Az égiek is mellettünk állnak. Sőt, ez a titkos felszabadító mozgalom a Teremtő kifejezett kérésére indult el.

Az alábbi linkeken találhatóak az előkészületekről és felfedésekről szóló információk. Ha tudni akarod mi zajlik, miközben a hivatalos  média hallgat, akkor nézd át!
MillyMi zajlik a világban?

2016.11.08.Saját blogomról:

Befejezés RV hírek
http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/10/befejezes-rv-hirek-20161030-vasarnap.html

Manna
http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/10/manna-koztarsasag-ujitas-2016-okt-26.html

Győzelem
http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/11/gyozelem-koztarsasagi-hirek-frissites.html

20 válasz -GESARA
http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/11/20-valasz-gesara-frissites-20161103.html

Mi a  NESARA ?
http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/08/mi-nesara-2013.html

144.000
http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/10/144000-koztarsasag-frissites-201610.html

Ne add fel!
http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/11/ne-add-fel-veritas-helyzetjelentese.html

Béketudat
http://szepjovot.blogspot.hu/search?updated-min=2016-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2017-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50

Új utazásunk megkezdődik
http://szepjovot.blogspot.hu/2016/10/uj-utazasunk-megkezdodik-2016-oktober.html

Semmi sem állíthatja meg a változást!
http://szepjovot.blogspot.hu/2016/09/semmi-sem-allithatja-meg-valtozast-st.htmlAz Új világtudat blogról:

Radikálisan új gazdasági rendszer fog kiemelkedni a kapitalizmus összeomlásából
http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/02/radikalisan-uj-gazdasagi-rendszer-fog.html

Belső puccs folyik a Clinton klán ellen
http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/11/belso-puccs-folyik-clinton-klan-ellen.html


Még csak angolul:

Nagy változások előtt
http://www.lovehaswon.org/ascension-spirituality/large-changes-ahead-and-the-small-ones-will-spread-like-wildfire

2016. október 18., kedd

Béketudat - Arktúruszi Csoport 2016-09-11A világban sok békét szolgáló úgynevezett akció nem több mint egyszerű harmadik dimenziós cél...
Az ébredő világnak ez gyorsan túl sok lesz és már nincs egy hullámhosszon az erőszak és a háborús propaganda rezgéseivel.


Arktúruszi Csoport 

 Béketudat 

2016-09-11


Részlet

„Túl sokan ülnek még és várják, hogy mások hozzák el számukra a békét“


A béke a tudat egy fejlettebb állapota és ennél fogva soha nem indulhat ki harmadik dimenziós gondolkodásból, tervekből, összeesküvésekből vagy intrikákból. A valódi béke csak akkor jöhet létre, ha jelen van a béke tudatának szubsztanciája, ami kifelé manifesztálódik.

Fénymunkásként a béke a ti feladatotok. Ti felébredtetek és így minden hétköznapi helyzetben magatokban hordozzátok a fény egységét, ami az egyetlen erő, jelenlét és valóság forrásának tudata, ami minden ember sajátja (belső egység). Túl sokan ülnek még és várják, hogy mások hozzák el számukra a békét. Minden nemes szándék ellenére (és van pár vezető, aki ezt érti) a valódi békét a szükséges szubsztancia – a béke tudata – nélkül nem lehet kívülről manifesztálni.

Sok „vezető” és egyén azt állítja, békét akar, miközben az erőszak tudatállapotából cselekednek, hogy önmagukat, saját önző céljaikat szolgálják anélkül, hogy elgondolkodnának, hány embert sebezhetnek meg vele. Ténykedésüket azzal igazolják, hogy önmaguknak és másoknak bebeszélik, mindez az „emberiség javát” szolgálja. A béke idejének „mímelése” lejár. Minden érintettnek őszintének kell lennie saját magával és a múlt poros koncepcióit el kell hagyni, hogy azok feloldódhassanak a semmiben – ami valódi természetük.

A világban sok békét szolgáló úgynevezett akció nem több mint egyszerű harmadik dimenziós cél, amit magyarázkodó szavak mögé rejtenek, amik a legkisebb ellenállást váltják ki az emberekből. De a világ ébredőben van és gyorsan felfogja, hogy a régi módszerek már működésképtelenek. A béketeremtéssel kapcsolatos hamis információk terjesztése tovább folytatódik, mert vannak olyan emberek, akik profitálhatnak az erőszakból és a háborúból és továbbra is ezt fogják szorgalmazni, egészen addig, amíg a szunyókáló társadalom ezt hagyja.

Az ébredő világnak ez gyorsan túl sok lesz és már nincs egy hullámhosszon az erőszak és a háborús propaganda rezgéseivel. A résztvevők teljességében látják, ami a „csillogás és csodálatosság” mögött van – a fájdalmat, a szenvedést és a halált, minden „újjongó-rendezvény”, zászlólengetés és az ebből profitálók nyomatéka ellenére.

Amikor a világ teljesen harmadik dimenziós volt, a háborúkra és az erőszakra akként tekintettek és annak tartották, amit a többség el is fogadott: egy természetes megoldása az egyet nem értésnek. Nem áll szándékunkban ócsárolni azok áldozatait, akik szeretetből kiindulva tették ezt. A többsége ezeknek az embereknek saját akaratukból a szeretet okán tették ezt másokért és teszik még mindig.

A harcos-energia egy nagyon hatalmas és pozitív energia, amit más életciklusok eseményei révén mindannyian átéltetek és integráltatok. Ne erőszakosnak, hanem erősnek, erőnek és félelemmentesnek tartsátok a harcos-energiát. Akik még igénylik a harcos-energia megtapasztalását és befogadását, azok kapnak lehetőséget rá, hogy a béke, az igazság és a szeretet harcosaiként ezt megtehessék.

Eddig a világ úgy tekintett a békére, mint a háború hiányára, De MOST, MA, EGY ÚJ IDŐ jött el, amikor az emberiség MINDEN irányában egy magasabb tudatszint felé fejlődik. Hogy ez megvalósuljon, a dualitásra és az elválasztottság tudatára alapozó eszközöket, meggyőződéseket és cselekedeteket a tudatállapot egy magasabb szintjéről kell értékelni. Az olyan megoldásokhoz való ragaszkodás, amiket kinőtt az ember, csak azt szolgálják, hogy rögzüljenek ezek a nem működő ötletek és megoldások.

Sokan azt gondolják, hogy a világnak olyannak kell maradnia, mint amilyennek mindig is ismerték és ez egyszerűen nem változhat meg. A fejlődés a valódi én végtelenül zajló folyamata, amit minden ember saját felettes-énje vezet azzal a céllal, hogy az egyén ráébredjen valódi énjének valóságára. A fejlődés akkor történik meg, amikor egy ember a tudatával spirituálisan készen áll a következő lépés megtételére. Egyesek gyorsan felébrednek, mások „ébresztő jelet” igényelnek, de valamikor mindenki felébred az igazságra – mostantól számítva talán sok életciklusban.

A világ az evolúciós változás intenzív energiáinak kellős közepén van és mindenkit áthat ez az érzés. Minden külső világbeli történés ellenére tartózkodjatok középpontotokban. Engedjétek el a szükségességét annak, hogy az éterben lebegő legjelentéktelenebb hír részleteit vagy pletykákat hallgassatok végig, és lássatok a valóság mögé, a jó és a rossz hírek mögé is, mert mindkét jelenség illuzórikus.

Mi a valóság? Csak a Forrás tulajdonságai képviselik a valóságot és ezeket mindig is az Isteni törvények őrizték. Béke, bőség, öröm, teljesség, egészség, intelligencia, kreativitás stb. ezek csupán az isteni leképződései, ami mindenkiben felismerés nélkül szunnyad. Képviseljétek isteni mivoltotokat Kedvesek, álljatok készen önmagatokra.

Sok olyan fiatal ember van, akik fejlett tudatállapottal rendelkeznek és vannak, akik erre a világra ezekben az időkben így érkeznek meg. Szeretetteljesen válogatták ki őket, hogy támogassák a Föld evolúciós felemelkedését. Fényük a világon mindenhol új módon reflektálja látás- és gondolkodásmódjukat, ne higgyétek, hogy ugyanúgy látják a dolgokat, mint a régi energiákhoz tapadók.

A szülők, tanárok, diákok és családok gyorsan észre fogják venni a fényes kicsiket és tinédzsereket, akik nem a dualitásban és elválasztottságban léteznek
vagy a rég megszokott módon cselekednek, így környezetükben mindenkit megbotránkoztatnak, akik azt hiszik csak a saját útjuk az egyetlen helyes út.

Hallgassátok meg őket és ügyeljetek ezekre a fiatal testben élő öreg lelkekre, ne próbáljátok az egyformátumú ketrecekbe bezárni őket,
csak mert fiatalok és azt hiszitek, hogy ti tudjátok a legjobban. Igen, szükségük van struktúrákra és vezetésre, de amire a leginkább szükségük van az a szeretet és a tisztelettel teli odafigyelés, mert azért vannak itt, hogy segítsenek az új világ-tudat és a béke társadalmának megszületésében. Bízzatok a megérzéseitekben, mert felismeritek és tudatában lesztek, hogy áldottak vagytok, hogy szülei, tanárai vagy őrzői lehettek valamelyiküknek.

Gyakoroljátok a békét. Simogassátok meg a kutyát, aki rátok néz és egy kis kényeztetést keres nálatok. Mosolyogjatok rá egy emberre az utcán, aki talán nem kapott egész napja során mást, mint eltaszítást és adjatok neki egy kis aprót. Legyetek türelmesek a magányos szomszéddal, aki kétségbeesetten keresi a társaságot. Mindenki felé tisztelettel és elismeréssel forduljatok, aki értetek dolgozik, függetlenül attól mennyire taszítónak tűnnek. Tanuljatok meg a természet minden formája felé gyengédnek lenni.

Ezeknek a látszólag apró tetteknek az energiája békét teremtve áramlik kifelé, mert a béke nem más, mint feltétel nélküli szeretet és ahol ez jelen van, semmi sem segíthet, csak ha mi magunk vagyunk a béke. Ez azonban nem mindig jelenti azt, hogy egy barátságtalan ember felhagy az önzéssel és a barátságtalansággal, sem nem zárja ki a szükségességét egyes emberek számára, hogy egy kis időre elvonuljon másoktól.

Ha ez a harmadik dimenziós hitrendszer butaságán keresztül jelenik meg, akkor a felébredt individuum nem foglalkozik vele, nem vesz róla tudomást vagy azt mondja: „Isten minden és ez nem játszik szerepet.” Nem von kétségbe, hanem a látáson keresztül ismeri fel azt annak ami, miközben felismeri az alapvető igazságot.

Példa: Egy autóbalesetet láttok, és nem mondjátok azt: “Ó, ez mind csak illúzió,” és elmentek onnan, hanem felismeritek a dualitás (jó/rossz) és az elválasztottság (a két vezető között) energiájának kifejeződését, DE minden tőletek telhetőt megtesztek. Úgy mondják: „Jelen a világban, de nem erről a világról.” Spirituálisan felébredt emberként ez legyen a jelmondatotok a mindennapi életetek során.

Egy spirituálisan fejlett tudatállapot automatikusan fénnyel áraszt el minden helyzetet, függetlenül attól, hogy gyakran látszólag mennyire banális minden egyes probléma tökéletes megoldásának manifesztálása. Ily módon gyengéden, halkan, áldásosan és tudatos gondolatok nélkül ültethetitek a békét a világtudatba.

A béke egy tudatállapot, ami az egységben pihen és gyakran figyelhető meg olyan embereknél, akik látszólag nem mutatnak érdeklődést spirituális témák iránt,
mivel ezt a tudatállapotot már előző életeikben elérték. Ezekben az időkben azért vannak itt a Földön, hogy tetteikkel vagy példájukkal előjárjanak, hogy békéjüket teljes egészében a világtudatba oltsák.

Sokakat vonzanak ezek az emberek, mert tudatuk lágy, maguk körül kisugárzó és érezhető energia. Az évszázadok folyamán sok ilyen fejlett lelket istenítettek és tudattalanul olyan spirituális vezetők által irányított nemkívánatos helyekre kerültek, akik nem láttak és még kevésbé értették, hogy ők maguk nem rendelkeznek azokkal a minőségekkel, amit a többi ember célul tűzött ki magának.

Egyre több és több ember ébred fel és sugározza magából a feltétel nélküli szeretet (a béke) energiáját. Ezen az úton lesz képes az egész világ egység-tudata lágyan a béke felé elmozdulni. Ez a ti munkátok.


Mi vagyunk az Arktúruszi CsoportForrás/Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:
https://kristalyhang.wordpress.com/2016/10/18/arkturuszi-csoport-beketudat-2016-09-11/